THÔNG BÁO

Thông báo thi tuyển chọn chức danh Chánh Văn phòng HĐND&UBND và Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Mỹ Đức

Ngày đăng 16/05/2022 | 05:30 PM  | View count: 47
Nội dung chi tiết xem     tại đây

Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng công trình: Cầu đập tràn Quan Sơn, huyện Mỹ Đức

Ngày đăng 15/03/2022 | 04:57 PM  | View count: 140
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng công trình: Nhà văn hóa trung tâm xã An Phú, huyện Mỹ Đức

Ngày đăng 09/03/2022 | 08:20 AM  | View count: 99
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Thông báo công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội

Ngày đăng 21/01/2022 | 03:36 PM  | View count: 441
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Thông báo công bố, công khai Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội

Ngày đăng 17/12/2021 | 10:09 AM  | View count: 548
Nội dung chi tiết xem     tại đây

Danh sách đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN tháng 11 năm 2021

Ngày đăng 15/12/2021 | 02:52 PM  | View count: 158
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Thông báo mời đấu gia đất công ích do ubnd xã quản lý để sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản

Ngày đăng 02/12/2021 | 08:59 AM  | View count: 297
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Công bố các vi phạm đối với các công trình chưa được nghiệm thu về PCCC đã đưa vào hoạt động

Ngày đăng 29/10/2021 | 05:11 PM  | View count: 267
Nội dung chi tiết xem    tại đây

Thông báo công bố công khai điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội

Ngày đăng 20/10/2021 | 09:44 AM  | View count: 115
Nội dung chi tiết xem     tại đây

Thông báo đấu giá đất nông nghiệp tại các xã Đại Hưng, Hùng Tiến và An Phú

Ngày đăng 01/10/2021 | 05:03 PM  | View count: 395
Nội dung chi tiết xem       tại đây

Thông báo đấu giá đất nông nghiệp tại xã Vạn Kim

Ngày đăng 01/10/2021 | 05:01 PM  | View count: 269
Nội dung chi tiết xem       tại đây

Thông báo đấu giá đất nông nghiệp tại xã An Mỹ

Ngày đăng 01/10/2021 | 04:57 PM  | View count: 256
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam miễn phí chuyển đổi thẻ chíp nội địa theo chuẩn VCCS

Ngày đăng 21/07/2021 | 05:50 PM  | View count: 160
Nội dung chi tiết xem     tại đây

Thông báo về việc dừng tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư trực tiếp tại Trụ sở Tiếp công dân của Huyện

Ngày đăng 19/07/2021 | 04:26 PM  | View count: 3299
Nội dung chi tiết xem   tại đây