THÔNG BÁO

Thông báo về việc dừng tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư trực tiếp tại Trụ sở Tiếp công dân của Huyện

Ngày đăng 19/07/2021 | 04:26 PM  | View count: 139
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Các trường hợp mất GCN QSD đất nông nghiệp trên địa bàn xã Đồng Tâm

Ngày đăng 18/06/2021 | 03:13 PM  | View count: 79
Nội dung chi tiết xem   tại đây