THÔNG BÁO

Thông báo mời đấu gia đất công ích do ubnd xã quản lý để sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản

Ngày đăng 02/12/2021 | 08:59 AM  | View count: 25
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Công bố các vi phạm đối với các công trình chưa được nghiệm thu về PCCC đã đưa vào hoạt động

Ngày đăng 29/10/2021 | 05:11 PM  | View count: 119
Nội dung chi tiết xem    tại đây

Thông báo đấu giá đất nông nghiệp tại các xã Đại Hưng, Hùng Tiến và An Phú

Ngày đăng 01/10/2021 | 05:03 PM  | View count: 255
Nội dung chi tiết xem       tại đây

Thông báo đấu giá đất nông nghiệp tại xã Vạn Kim

Ngày đăng 01/10/2021 | 05:01 PM  | View count: 143
Nội dung chi tiết xem       tại đây

Thông báo đấu giá đất nông nghiệp tại xã An Mỹ

Ngày đăng 01/10/2021 | 04:57 PM  | View count: 155
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam miễn phí chuyển đổi thẻ chíp nội địa theo chuẩn VCCS

Ngày đăng 21/07/2021 | 05:50 PM  | View count: 114
Nội dung chi tiết xem     tại đây

Thông báo về việc dừng tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư trực tiếp tại Trụ sở Tiếp công dân của Huyện

Ngày đăng 19/07/2021 | 04:26 PM  | View count: 3206
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Các trường hợp mất GCN QSD đất nông nghiệp trên địa bàn xã Đồng Tâm

Ngày đăng 18/06/2021 | 03:13 PM  | View count: 104
Nội dung chi tiết xem   tại đây