THÔNG BÁO

Dang sách các trường hợp mất giấy chứng nhận QSD đất nông nghiệp trên địa bàn xã Đồng Tâm

Ngày đăng 06/08/2022 | 11:06 AM  | View count: 113
Nội dung chi tiết xem     tại đây

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội

Ngày đăng 27/07/2022 | 05:38 PM  | View count: 596
Nội dung chi tiết xem     tại đây

Dang sách các trường hợp mất giấy chứng nhận QSD đất nông nghiệp trên địa bàn xã Đồng Tâm

Ngày đăng 22/07/2022 | 10:58 AM  | View count: 72
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Thông báo kết quả điểm môn thi viết kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý huyện Mỹ Đức năm 2022

Ngày đăng 11/07/2022 | 04:00 PM  | View count: 313
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Kế hoạch tuyển sinh vào trường Tiều học và THCS Mỹ Đức năm học 2022-2023

Ngày đăng 06/07/2022 | 02:30 PM  | View count: 458
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Kế hoạch và Thể lệ Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về ứng xử môi trường mạng trên địa bàn huyện

Ngày đăng 27/06/2022 | 03:00 PM  | View count: 114
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Thông báo thi tuyển chọn chức danh Chánh Văn phòng HĐND&UBND và Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Mỹ Đức

Ngày đăng 16/05/2022 | 05:30 PM  | View count: 298
Nội dung chi tiết xem     tại đây

Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng công trình: Cầu đập tràn Quan Sơn, huyện Mỹ Đức

Ngày đăng 15/03/2022 | 04:57 PM  | View count: 273
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng công trình: Nhà văn hóa trung tâm xã An Phú, huyện Mỹ Đức

Ngày đăng 09/03/2022 | 08:20 AM  | View count: 225
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Thông báo công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội

Ngày đăng 21/01/2022 | 03:36 PM  | View count: 850
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Thông báo công bố, công khai Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội

Ngày đăng 17/12/2021 | 10:09 AM  | View count: 983
Nội dung chi tiết xem     tại đây