chỉ đạo điều hành

Công điện về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Huyện sau ngày nghỉ Lễ 30/4 và 01/5

Ngày đăng 02/05/2021 | 02:00 PM  | View count: 53
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Công điện về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Mỹ Đức

Ngày đăng 29/04/2021 | 11:30 PM  | View count: 114
Nội dung chi tiết xem  tại đây

Kế hoạch tuyên truyền các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2021

Ngày đăng 27/04/2021 | 11:03 AM  | View count: 88
Nội dung chi tiết xem    tại đây

Thông báo công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Mỹ Đức

Ngày đăng 17/03/2021 | 08:57 AM  | View count: 525
Nội dung chi tiết xem     tại đây

Cho học sinh trở lại trường học sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ngày đăng 27/02/2021 | 04:19 PM  | View count: 201
Nội dung chi tiết xem     tại đây

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 huyện Mỹ Đức

Ngày đăng 25/01/2021 | 11:22 AM  | View count: 68
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu quả giải quyết công việc của các cơ quan, đơn vị

Ngày đăng 26/02/2021 | 11:19 AM  | View count: 163
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Công khai trường hợp mất GCN QSD đất nông nghiệp trên địa bàn xã Vạn Kim

Ngày đăng 22/02/2021 | 09:41 AM  | View count: 73
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Kế hoạch triển khai công tác quản lý nhà nước về gia đình năm 2021

Ngày đăng 19/02/2021 | 08:23 AM  | View count: 86
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Thông báo tạm dừng tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức và thi thăng hạng để phòng dịch COVID-19

Ngày đăng 19/02/2021 | 11:11 AM  | View count: 373
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Tăng cường triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone phục vụ giám sát, truy vết tiếp xúc dịch bệnh Covid-19

Ngày đăng 18/02/2021 | 04:57 PM  | View count: 147
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Kế hoạch Quản lý và Tổ chức lễ hội trên địa bàn huyện Mỹ Đức năm 2021

Ngày đăng 05/01/2021 | 09:57 AM  | View count: 253
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Kế hoạch thông tin, tuyên truyền triển khai ứng dụng Zalo trong giải quyết thủ tục hành chính

Ngày đăng 12/11/2020 | 03:44 PM  | View count: 463
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Niêm yết các trường hợp mất GCN QSD đất nông nghiệp trên địa bàn xã Đồng Tâm

Ngày đăng 14/10/2020 | 02:00 PM  | View count: 407
Nội dung chi tiết xem     tại đây

Công điện về việc chủ động ứng phó với bão số 7

Ngày đăng 13/10/2020 | 04:54 PM  | View count: 243
Nội dung chi tiết xem     tại đây