thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Cấp mới giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Công thương
2 Cấp gia hạn giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Công thương
3 Cấp mới giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Công thương
4 Cấp gia hạn giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Công thương
5 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công phục vụ mục đích kinh doanh Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Công thương
6 Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng cho cửa hàng bán LPG chai Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Công thương
7 Cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng cho cửa hàng bán LPG chai Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Công thương
8 Cấp mới/cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh gia cầm (mổ sẵn) và sản phẩm gia cầm sạch Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Công thương
9 Cấp giấy chứng nhận sinh hoạt tôn giáo cho điểm, nhóm tin lành chưa được công nhận Mức độ 2 UBND Xã, Thị trấn Nội vụ
10 Đăng ký hoạt động tôn giáo hàng năm. Mức độ 2 UBND Xã, Thị trấn Nội vụ
11 Thành lập cơ sở giáo dục mầm non tư thục (nhóm trẻ, lớp mẫu giáo) Mức độ 2 UBND Xã, Thị trấn Giáo dục đào tạo
12 Sáp nhập, chia tách cơ sở giáo dục mầm non tư thục (nhóm trẻ, lớp mẫu giáo) Mức độ 2 UBND Xã, Thị trấn Giáo dục đào tạo
13 Giải thể cơ sở giáo dục mầm non tư thục (nhóm trẻ, lớp mẫu giáo) Mức độ 2 UBND Xã, Thị trấn Giáo dục đào tạo
14 Xác nhận đơn xin cấp giấy phép hành nghề dạy học. Mức độ 2 UBND Xã, Thị trấn Giáo dục đào tạo
15 Xác nhận đơn xin giấy phép hành nghề ôn luyện thi Mức độ 2 UBND Xã, Thị trấn Giáo dục đào tạo
16 Tiếp công dân Mức độ 2 UBND Xã, Thị trấn Thanh tra
17 Xử lý đơn Mức độ 2 UBND Xã, Thị trấn Thanh tra
18 Giải quyết khiếu nại lần đầu Mức độ 2 UBND Xã, Thị trấn Thanh tra
19 Giải quyết tố cáo Mức độ 2 UBND Xã, Thị trấn Thanh tra
20 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao thuộc thẩm quyền của UBND cấp phường Mức độ 2 UBND Xã, Thị trấn Y tế