THÔNG BÁO

Thông báo công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội

Ngày đăng 10/02/2023 | 05:58 PM  | View count: 371
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Danh sách công trình chưa được thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC đi vào hoạt động năm 2022

Ngày đăng 24/12/2022 | 02:32 AM  | View count: 137
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Thông báo lấy ý kiến đóng góp của Nhân dân về Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội

Ngày đăng 01/11/2022 | 09:23 AM  | View count: 442
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Dang sách các trường hợp mất giấy chứng nhận QSD đất nông nghiệp trên địa bàn xã Đồng Tâm

Ngày đăng 06/08/2022 | 11:06 AM  | View count: 155
Nội dung chi tiết xem     tại đây