giới thiệu chung giới thiệu chung

Giới thiệu chung

Ngày đăng 10/11/2015 | 02:43 PM  | View count: 6081
Mỹ Đức là huyện nằm ở tận cùng phía Tây Nam củatỉnh Hà Tây, kể từ ngày 1/8/2008, là huyện củathành phố Hà Nội. Phía Bắc giáphuyện Chương Mỹ. Phía Nam giáptỉnh Hà Nam. Phía Tây giáptỉnh Hoà Bình....