văn hóa xã hội

Tổ chức phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh niên
Ngày đăng 05/06/2017 | 09:12  | View count: 348

Sáng ngày 02/6/2017, Phòng Tư pháp huyện Mỹ Đức tổ chức hội nghị phổ biến giáo dục Pháp luật cho hơn 200 cán bộ tư pháp và đoàn viên thanh niên các xã, thị trấn trong huyện.

Đồng chí Trần Triệu Bằng báo cáo viên pháp luật thành phố Hà Nội truyền đạt nội dung cơ bản của  luật hôn nhân gia đình, luật phòng chống ma tuý và một số điều qui định tại Nghị định số 167/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội; phòng chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng chống bạo lực gia đình; một số quy định của Bộ luật hình sự năm 2015 về tội phạm về ma túy và xâm phạm an toàn cộng đồng, trật tự công cộng. Thông qua hội nghị này, Cán bộ tư pháp và đoàn viên thanh niên được trang bị kiến thức pháp luật, giúp cho thanh niên nhận thức đúng pháp luật và được tìm hiểu sâu các quy định của pháp luật trong lĩnh vự hôn nhân và gia đình; tác hại của ma tuy và những điểm mới của luật phòng chống ma túy và những qui định pháp luật khác liên quan đến việc phòng chống tệ nạn xã hội để đảm bảo an ninh trật tự địa phương.

Đ/c Trần Triệu Bằng báo cáo viên pháp luật thành phố Hà Nội truyền đạt tại Hội nghị

Qua đó, nhận thức được tầm quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và mỗi cán bộ tư pháp và đoàn viên thanh niên xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hiểu biết, ý thức pháp luật để góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự xã hội và phát triển kinh tế góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại địa phương nơi mình sinh sống để chấp hành đúng chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Thu An – Nguyễn Cường