thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công

Hồ sơ tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 02 thửa đất tại thôn Đục Khê và thôn Phú Yên, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội
Ngày đăng 30/12/2020 | 16:56  | View count: 416

Nội dung chi tiết xem  tại đây