thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công

Hồ sơ mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất đối với 18 thửa đất ở khu Mạ Cú, TDP Tế Tiêu; Khu Bãi Vạc và Khu Đường ngang trên, TDP Văn Giang, thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội
Ngày đăng 26/09/2023 | 10:16  | View count: 269

Nội dung chi tiết xem   tại đây