hoạt động huyện hoạt động huyện

Đại hội đại biểu Mặt trận tổ quốc xã Hương Sơn lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2024-2029 đã thành công tốt đẹp
Ngày đăng 24/01/2024 | 18:14  | View count: 225

Sáng ngày 24/1, Mặt trận tổ quốc xã Hương Sơn đã long trọng tổ chức đại hội đại biểu lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2024-2029.

Về dự Đại hội có đồng chí Đỗ Trung Hai, Phó Bí thư TT huyện ủy, đồng chí Trịnh Xuân Hương, Chủ tịch MTTQ Việt Nam huyện Mỹ Đức cùng các đồng chí lãnh đạo MTTQ huyện.Ở xã có đồng chí Nguyễn Văn Lương, bí thư đảng ủy xã Hương Sơn cùng lãnh đạo đảng, chính quyền, trưởng các ban ngành, đoàn thể của xã, thôn cùng 130 đại biểu tiêu biểu trong các tầng lớp nhân dân trong xã. Trong không khí phấn khởi chào mừng đại hội, các đồng chí lãnh đạo huyện ủy, MTTQ huyện, xã Hương Sơn, các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị trên địa bàn đã tặng hoa, chúc mừng đại hội.

Tại đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Chức, Chủ tịch ủy ban MTTQ xã Hương Sơn đã khẳng định: Nhiệm kỳ 2019 - 2024, Mặt trận tổ quốc xã Hương Sơn  đã từng bước được đổi mới với nhiều nội dung, hình thức hoạt động phong phú, đa dạng và ngày càng thiết thực, hiệu quả thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà nghị quyết Đại hội Mặt trận tổ quốc  xã khóa XXIII đã đề ra. Nhiều tiêu chí hoàn thành vượt mức. Công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân đa dạng phong phú, góp phần tích cực tới sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh của địa phương. Mặt trận tổ quốc  xã tiếp tục phát huy vai trò vận động, tập hợp, đoàn kết đông đảo các tầng lớp Nhân dân, động viên Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; đẩy mạnh và tăng cường các hoạt động đối ngoại Nhân dân; đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ cũng như nội dung và phương thức hoạt động, được Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân ghi nhận. Hằng năm, Mặt trận tổ quốc  xã hướng dẫn các Ban công tác Mặt trận thôn tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, 100% khu dân cư tổ chức tốt cả phần lễ và phần hội. MTTQ xã đã vận động các dòng họ xây dựng quĩ khuyến học để động viên con em có thành tích cao trong học tập. Đến nay, xã có 62/94 dòng họ xây dựng được quĩ, dòng họ nhiều nhất có hơn 70 triệu đồng, tổng số quĩ các dòng họ là hơn 1 tỷ đồng. 5 năm qua, MTTQ xã vận động Nhân dân ủng hộ được 600 triệu đồng vào quỹ “Vì người nghèo”. Quĩ biển đảo được 500 triệu đồng. Đặc biệt đã hỗ trợ, tu sửa 31 ngôi nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo với tổng số tiền gần 4 tỷ đồng. 5 năm qua đã tặng 980 xuất quà cho các gia đình chính sách xã hội, trị giá 500 triệu đồng. Công tác giám sát, phản biện xã hội được quan tâm. Trong nhiệm kỳ, MTTQ đã tổ chức 9 cuộc tiếp xúc  cử tri với đại biểu HĐND huyện, 37 cuộc tiếp xúc cử tri với HĐND xã có tổng 5.550 lượt người tham dự

Đại hội cũng nghiêm túc kiểm điểm và thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong phương thức tổ chức, hoạt động của Ủy ban Mặt trận tổ quốc  xã trong nhiệm kỳ 2019-2024; đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2024-2029 với 6 chương trình hành động cụ thể.Trong đó tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận tổ quốc  xã, vận động để nâng cao tỷ lệ thu hút đoàn viên, hội viên và Nhân dân; nâng cao hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; phát huy dân chủ, quan tâm chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của Nhân dân; tích cực tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương, xây dựng xã Hương Sơn ngày càng phát triển, văn minh, giàu đẹp.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí đồng chí Đỗ Trung Hai, phó bí thư TT huyện ủy và đồng chí Nguyễn Văn Lương, bí thư đảng ủy xã Hương Sơn đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Mặt trận Tổ quốc xã đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời các đồng chí  nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm để Mặt trận Tổ quốc xã khóa mới thực hiện trong nhiệm kỳ 2024-2029 đó là :Tiếp tục khơi dậy trong Nhân dân niềm vinh dự, tự hào của một xã có truyền thống cách mạng, Anh hùng lực lượng vũ trang, xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và đạt huân chương lao động hạng III biến nó thành tiềm năng, sức mạnh, tạo sự đoàn kết, thống nhất, vượt qua những khó khăn, hạn chế, tích cực thi đua cùng cấp ủy, chính quyền phấn đấu trong giai đoạn 2024 - 2029. Mặt trận tổ quốc xã chủ động, phối hợp với các tổ chức thành viên đa dạng hóa các hình thức để tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân. Động viên các tầng lớp Nhân dân, thi đua lao động sản xuất, cùng cấp ủy, chính quyền phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của Đảng bộ xã đề ra. Không ngừng củng cố và nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ Mặt trận tổ quốc xã và Ban công tác Mặt trận.

Với chủ đề “ Dân chủ, Đoàn kết, Trách nhiệm, sáng tạo, phát triển ”, Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử 47  Ủy viên Ủy ban Mặt trận tổ quốc  xã Hương Sơn khóa XXIV, nhiệm kỳ 2024-2029. Đồng chí  Nguyễn Văn Chức tái cử giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã khóa XXIV. Đại hội cũng đã hiệp thương cử 10 đại biểu tham dự Đại hội Mặt trận tổ quốc  huyện Mỹ Đức  lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2024-2029.

Trong một buổi sáng làm việc dân chủ, đoàn kết. Đại hội đại biểu Mặt trận tổ quốc xã Hương Sơn lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2024-2029 đã thành công tốt đẹp.

Nguyễn Hương