hoạt động huyện hoạt động huyện

Ban Chỉ đạo 138 huyện Mỹ Đức và xã Hương Sơn tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023
Ngày đăng 16/08/2023 | 10:30  | View count: 524

Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-BCĐ, ngày 22/5/2023 của Ban Chỉ đạo 138 huyện Mỹ Đức về việc tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, sáng 15/ 8, Thường trực Ban Chỉ đạo 138 huyện Mỹ Đức phối hợp Ủy ban nhân dân xã Hương Sơn long trọng tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Về dự tặng hoa chúc mừng ngày hội có đồng chí Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TP Hà Nội, lãnh đạo các Phòng nghiệp vụ Công an Tp; ở huyện có đồng chí Nguyễn Anh Dũng, TUV, Bí thư Huyện uỷ; đồng chí Đỗ Trung Hai, Phó Bí thư TT Huyện ủy; đồng chí Đặng Văn Triều, Chủ tịch UBND Huyện, các đồng chí trong BTV Huyện uỷ; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành huyện; các đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND các xã trong Cụm thi đua phía Nam huyện; các đồng chí thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể và đông đảo cán bộ và đại biểu nhân dân xã Hương Sơn.

Đại biểu dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại xã Hương Sơn

Tại ngày hội, đồng chí Nguyễn Văn Dương, Phó Chủ tịch UBND xã Hương Sơn đã đọc diễn văn ôn lại truyền thống vẻ vang của dân tộc trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ngày 19/8 hàng năm có ý nghĩa hết sức trọng đại. Ngày Cách mạng tháng Tám thành công: Ngày truyền thống của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam và đặc biệt. ngày 13/6 2005 Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 521/QĐ-TTg về việc lấy ngày 19/8 hàng năm là Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc để biểu dương sức mạnh to lớn của quần chúng Nhân dân đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc; là dịp tổng kết, đánh giá phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đề cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc chỉ đạo xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững mạnh trong tình hình mới. Đến nay, Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" đã trải qua 18 năm xây dựng và phát triển, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã đi vào cuộc sống, thực sự trở thành Ngày hội của toàn dân. Sự ra đời của Ngày hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là dịp để cán bộ, Nhân dân ổn lại và hiểu rõ hơn về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, về vai trò to lớn của quần chúng Nhân dân trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đồng chí Nguyễn Văn Dương, Phó Chủ tịch UBND xã Hương Sơn đã đọc diễn văn tại Ngày hội

Xã Hương Sơn có diện tích tự nhiên 4.284,73 ha với dân số là 23.177 nhân khẩu, 6.518 hộ, là xã có Quần thể khu di tích quốc gia đặc biệt Chùa Hương, hàng năm đón trên 1 triệu du khách về Lễ hội. Thời gian qua, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã Hương Sơn đã thực hiện và đạt được kết quả rất tích cực trên các mặt công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời gian qua. Ban chỉ đạo 138 xã Hương Sơn thường xuyên được củng cố, kiện toàn, tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố, Công an thành phố Hà Nội, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện, Công an huyện Mỹ Đức về công tác bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.Thường xuyên tổ chức sinh hoạt chính trị nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ. Nhân dân về ý nghĩa, vị trí, tầm quan trọng đối với nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động công tác phối hợp các đơn vị, lực lượng, các tổ chức chính trị - xã hội và sự đồng tình, ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân về nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và công tác xây dựng phong trào thi đua bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn, gắn kết, lồng ghép phong trào với các cuộc vận động, chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023. Vì vậy những năm qua, trên địa bàn xã Hương Sơn, tình hình an ninh chính trị luôn được giữ vững ổn định, vụ việc hình sự giảm hàng năm, không xảy ra trọng án. Trên địa bàn không phát sinh tụ điểm phức tạp về tội phạm và tệ nạn xã hội. Trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị có những chuyển biến tích cực, không để xảy ra cháy nổ gây thiệt hại lớn về người và tài sản, Những kết quả đó đã đóng góp tích cực vào sự phát triển chung về kinh tế - xã hội ở địa phương.

Phát biểu tại ngày hội, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an Tp khẳng định: “ Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền, sự tham gia tích cực của các cấp, các ban ngành, đoàn thể và sự hưởng ứng của nhân dân, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn huyện Mỹ Đức nói chung, xã Hương Sơn nói riêng đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận; nhận thức của cấp uỷ, chính quyền các cấp và nhân dân về nhiệm vụ xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được nâng lên một bước; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANQG, đảm bảo TTATXH, nhiều mô hình điển hình tiên tiến về bảo vệ ANTQ được xây dựng và nhân rộng, nhiều vụ việc phức tạp về ANTT được giải quyết kịp thời ngay tại cơ sở, góp phần phát triển KT – XH, xoá đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư. Đồng chí Giám đốc Công an Tp đã vui mừng biểu dương, đánh giá cao và nhiệt liệt chúc mừng những thành tích của Đảng bộ và nhân dân huyện Mỹ Đức và xã Hương Sơn, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình cống hiến liên tục, lâu dài trong công tác đảm bảo ANTT và phong trào bảo vệ ANTQ.

Đồng thời, Giám đốc Công an Tp Trung tướng Nguyễn Hải Trung cũng đề nghị lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền, MTTQ, các cơ quan, ban, ngành huyện Mỹ Đức và xã Hương Sơn cần quan tâm, chú ý thực hiện tốt việc quán triệt nghiêm túc, sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và là cơ sở để xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc; coi trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc, tuyên truyền nâng cao lòng yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, ý thức cảnh giác cách mạng, tích cực đấu tranh với các luận điệu sai trái, xuyên tạc, âm mưu phản động, chống phá của các thế lực thù địch, phương thức hoạt động của tội phạm và TNXH để đấu tranh, phòng ngừa kịp thời, hiệu quả; thường xuyên tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, những kinh nghiệm hay trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ để lấy cái tích cực đẩy lùi cái tiêu cực, lấy cái tốt đẩy lùi cái xấu; thường xuyên duy trì phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, hướng về cơ sở, tổ dân phố, khu dân cư, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực chất, hiệu quả; đồng thời kiện toàn, chăm lo xây dựng lực lượng nòng cốt bảo vệ ANTT ở cơ sở trong sạch, vững mạnh.

Nhân dịp này, Giám đốc Công an Tp, Chủ tịch UBND huyện và xã Hương Sơn đã khen thưởng cho các tập thể và các cá nhân của xã Hương Sơn có thành tích xuất sắc trong phong trào “ Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”./.

Một số hình ảnh tại “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”:

Nguyễn Quyền