Tin mới

Cán bộ chủ chốt huyện Mỹ Đức tham dự hội nghị trực tuyến học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố
Ngày đăng 25/12/2020 | 14:54  | View count: 444

Sáng 25-12, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị trực tuyến cán bộ chủ chốt học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ thành phố.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội chủ trì và trực tiếp thông tin, quán triệt nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tp lần thứ XVII tới lãnh đạo chủ chốt cấp ủy 50 đảng bộ trực thuộc Thành ủy, 579 đảng bộ xã, phường, thị trấn; các báo cáo viên thành phố, với tổng số gần 12.000 cán bộ các cấp tham dự. Ở điểm cầu huyện Mỹ Đức có đồng chí Nguyễn Ngọc Việt – Thành ủy viên – Bí thư huyện ủy, đồng chí Đỗ Trung Hai – Phó Bí thư TT huyện ủy, các đồng chí trong BTV huyện ủy, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, cán bộ lãnh đạo chủ chốt, Ban chấp hành Đảng ủy ở điểm cầu của 22 xã, thị trấn trong huyện.

Trao đổi về nội dung cơ bản Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nhấn mạnh, cán bộ chủ chốt thành phố là chủ thể chính đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Vì thế, chỉ có hiểu sâu từng nội dung Nghị quyết mới có thể cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch, đề án để thực hiện đúng; nếu không nắm vững, thì thậm chí còn làm chệch hướng. Do đó việc học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết có ý nghĩa quyết định đối với việc thực hiện Nghị quyết. Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố được chuẩn bị công phu, khoa học, thực sự là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng bộ thành phố. Tư tưởng cốt lõi của Nghị quyết được thể hiện trong chủ đề Đại hội: “Gương mẫu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy ý chí, phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế; xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại”.

Việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn, quan trọng nhằm làm cho toàn Đảng bộ nhận thức sâu sắc về kết quả thực hiện Nghị quyết, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu xây dựng, phát triển, bảo vệ Thủ đô giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo. Cấp ủy Đảng các cấp chủ động xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết gắn với thực tiễn của địa phương, ngành, đơn vị một cách đồng bộ, thiết thực, hiệu quả, bám sát phương hướng phát triển Thủ đô, những nhiệm vụ chủ yếu và các khâu đột phá, tạo sự thống nhất cao về nhận thức trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô, tạo không khí phấn khởi, tự hào về những thành tựu đã đạt được; tin tưởng, đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP, nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

Nguyễn Quyền