Văn bản pháp quy

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
09/2022/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế 15/12/2022 Đặng Văn Triều
08/2022/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo 15/12/2022 Đặng Văn Triều
07/2022/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin 15/12/2022 Đặng Văn Triều
06/2022/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 15/12/2022 Đặng Văn Triều
05/2022/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên - Môi trường 15/12/2022 Đặng Văn Triều
04/2022/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - kế hoạch 15/12/2022 Đặng Văn Triều
03/2022/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp 15/12/2022 Đặng Văn Triều
02/2022/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện 15/12/2022 Đặng Văn Triều
01/2022/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ 15/12/2022 Đặng Văn Triều
32/2021/QĐ-UBND Ban hành Quy định về an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ và nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội 30/12/2021 Chu Ngọc Anh
182/NQ-HĐND Kế hoạch tổ chức các kỳ họp trong năm 2022 của HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 16/12/2021 Nguyễn Ngọc Việt
181/NQ-HĐND Thông qua vị trí, diện tích các khu đất để đấu giá quyền sử dụng đất ở và đấu giá cho thuê đất thực hiện đầu tư các dự án trên địa bàn huyện Mỹ Đức năm 2022 và các năm tiếp theo 16/12/2021 Nguyễn Ngọc Việt
180/NQ-HĐND Phân bổ phí tham quan danh lam thắng cảnh Chùa Hương giai đoạn 2022-2025 16/12/2021 Nguyễn Ngọc Việt
179/NQ-HĐND Dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp huyện, cấp xã năm 2022 16/12/2021 Nguyễn Ngọc Việt
178/NQ-HĐND Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2022 của huyện Mỹ Đức 16/12/2021 Nguyễn Ngọc Việt
177/NQ-HĐND Điều chỉnh giảm dự toán chi NSNN huyện Mỹ Đức năm 2021 16/12/2021 Nguyễn Ngọc Việt
16/2021/NQ-HĐND Về việc quy định một số nội dung và mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội 08/12/2021
01/2021/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Đức, khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 08/10/2021 Đặng Văn Triều
132/NQ-HĐND Kế hoạch tổ chức các kỳ họp trong năm 2020 của HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 17/12/2019 Bạch Liên Hương
131/NQ-HĐND Thông qua vị trí, diện tích các khu đất trên địa bàn huyện để đấu giá quyền sử dụng đất ở năm 2020 và các năm tiếp theo 17/12/2019 Bạch Liên Hương

Cấp ban hành