Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
01/2024/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 13/6/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Đức ban hành Quy trình tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh trên địa bàn huyện Mỹ Đức 06/02/2024 Đặng Văn Triều
01/2023/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Kinh tế 19/10/2023 Đặng Văn Triều
10/2022/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra huyện 15/12/2022 Đặng Văn Triều
11/2022/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Quản lý đô thị 15/12/2022 Đặng Văn Triều
09/2022/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế 15/12/2022 Đặng Văn Triều
08/2022/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo 15/12/2022 Đặng Văn Triều
07/2022/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin 15/12/2022 Đặng Văn Triều
06/2022/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 15/12/2022 Đặng Văn Triều
05/2022/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên - Môi trường 15/12/2022 Đặng Văn Triều
04/2022/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - kế hoạch 15/12/2022 Đặng Văn Triều
03/2022/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp 15/12/2022 Đặng Văn Triều
02/2022/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện 15/12/2022 Đặng Văn Triều
01/2022/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ 15/12/2022 Đặng Văn Triều
32/2021/QĐ-UBND Ban hành Quy định về an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ và nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội 30/12/2021 Chu Ngọc Anh
182/NQ-HĐND Kế hoạch tổ chức các kỳ họp trong năm 2022 của HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 16/12/2021 Nguyễn Ngọc Việt
181/NQ-HĐND Thông qua vị trí, diện tích các khu đất để đấu giá quyền sử dụng đất ở và đấu giá cho thuê đất thực hiện đầu tư các dự án trên địa bàn huyện Mỹ Đức năm 2022 và các năm tiếp theo 16/12/2021 Nguyễn Ngọc Việt
180/NQ-HĐND Phân bổ phí tham quan danh lam thắng cảnh Chùa Hương giai đoạn 2022-2025 16/12/2021 Nguyễn Ngọc Việt
179/NQ-HĐND Dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp huyện, cấp xã năm 2022 16/12/2021 Nguyễn Ngọc Việt
178/NQ-HĐND Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2022 của huyện Mỹ Đức 16/12/2021 Nguyễn Ngọc Việt
177/NQ-HĐND Điều chỉnh giảm dự toán chi NSNN huyện Mỹ Đức năm 2021 16/12/2021 Nguyễn Ngọc Việt

Cấp ban hành Cấp ban hành