quy hoạch phát triển quy hoạch phát triển

Thông báo lấy ý kiến đóng góp của Nhân dân về Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội

Ngày đăng 01/11/2022 | 09:23 AM  | View count: 633
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Thông báo công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội

Ngày đăng 21/01/2022 | 03:36 PM  | View count: 1177
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Thông báo công bố, công khai Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội

Ngày đăng 17/12/2021 | 10:09 AM  | View count: 1438
Nội dung chi tiết xem     tại đây

Thông báo công bố công khai điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội

Ngày đăng 20/10/2021 | 09:44 AM  | View count: 317
Nội dung chi tiết xem     tại đây

Thông báo công khai thời gian lập, tiếp nhận hồ sơ thành lập Cụm công nghiệp Đại Nghĩa trên địa bàn huyện Mỹ Đức

Ngày đăng 14/01/2021 | 03:29 PM  | View count: 1646
Nội dung chi tiết xem     tại đây

Thông báo công bố công khai điều chỉnh bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Mỹ Đức

Ngày đăng 04/09/2020 | 08:36 AM  | View count: 1714
Nội dung chi tiết xem    tại đây

Thông báo công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Mỹ Đức

Ngày đăng 10/02/2020 | 11:36 AM  | View count: 117
Nội dung chi tiết xem     tại đây

Thông báo công bố công khai điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Mỹ Đức

Ngày đăng 10/09/2019 | 10:35 AM  | View count: 1978
Nội dung chi tiết xem   tại đây