Chế độ chính sách mới

Mỹ Đức tổ chức hội nghị phổ biến Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân

Ngày đăng 12/03/2016 | 12:44 PM  | View count: 1026
Sáng ngày 10/3, Hội đồng phổ biến GDPL huyện Mỹ Đức đã tổ chức hội nghị phổ biến Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Tham dự hội nghị...

Quán triệt Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội

Ngày đăng 28/01/2016 | 12:38 PM  | View count: 991
Ngày 27/01/2016, UBND huyện Mỹ Đức tổ chức hội nghị Quán triệt Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội, triển khai kế hoạch xử lý vi phạm đất đai để công nhận quyền sử dụng đất ,...

Mỹ Đức tổ chức hội nghị tập huấn Luật Hộ tịch

Ngày đăng 18/12/2015 | 10:43 AM  | View count: 1008
Sáng ngày 18/12/2015, Phòng Tư pháp huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tham dự hội nghị có đồng chí Phạm Quốc Cường, Nguyên Vụ phó Vụ Hộ tịch-...

Mỹ Đức tập huấn Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân và các văn bản về kê khai tài sản thu nhập năm 2015

Ngày đăng 14/12/2015 | 07:59 AM  | View count: 628
Sáng ngày 11/12, UBND huyện Mỹ Đức tổ chức hội nghị tập huấn Luật khiếu nại, luật tố cáo; Luật tiếp công dân và các văn bản về kê khai tài sản thu nhập năm 2015. Về dự và chỉ đạo hội nghị có đồng...

Mỹ Đức tích cực xây dựng nông thôn mới

Ngày đăng 10/11/2015 | 11:22 PM  | View count: 1241
Sau 2 năm thực hiện Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy về "phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới", huyện Mỹ Đức đã đạt được những thành quả đáng ghi nhận, góp phần làm thay đổi bộ mặt...

Huyện Mỹ Đức (Hà Nội): Tìm hướng đi đúng trong tiềm năng sẵn có

Ngày đăng 11/03/2011 | 12:00 AM  | View count: 394
Trong công cuộc đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cán bộ và nhân dân Mỹ Đức tích cực đổi mới nhận thức, tư duy để phát triển kinh tế - xã hội nên đời sống ngày càng được cải thiện rõ rệt. ...