tin tức sự kiện

Mỹ Đức: Thực hiện tốt chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
Ngày đăng 27/11/2020 | 17:16  | View count: 376

Thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg, ngày 06 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín. Từ  năm 2018 đến nay, xã khu vực miền núi An Phú huyện Mỹ Đức  có 13 người uy tín trong đồng bào DTTS được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 6826/QĐ-UBND ngày 17/12/2018, trong đó có 02 nữ và 11 nam, chủ yếu là dân tộc Mường, một số người uy tín là cán bộ đã nghỉ hưu, một số người là hộ gia đình làm kinh tế giỏi gương mẫu đi đầu trong các hoạt động, phong trào của thôn và tất cả người có uy tín được người dân trong thôn, bản tín nhiệm bình bầu công khai, minh bạch.

Đ/c Nguyễn Ngọc Việt, TUV - Bí thư Huyện ủy phát biểu tại Hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số thành phố Hà Nội

Để tổ chức triển khai thực hiện chính sách cho người uy tín đạt kết quả, cấp ủy, chính quyền huyện Mỹ Đức đã xác định rõ được tầm quan trọng của việc thực hiện tốt chính sách dân tộc nói chung và chính sách cho người uy tín nói riêng. Huyện ủy, UBND huyện đã kịp thời chỉ đạo Văn phòng HĐND&UBND huyện tổ chức thực hiện đảm bảo các chính sách cho người có uy tín trên địa bàn huyện; đồng thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, Trung tâm Văn hóa thông tin và thể thao huyện, UBND xã An Phú tổ chức tuyên truyền về nội dung và ý nghĩa của chính sách đối với người có uy tín kịp thời, tổ chức bình chọn người có uy tín đúng theo quy định. 

Lãnh đạo Ban Dân tộc Thành phố, Lãnh đạo Huyện chụp ảnh lưu niệm cùng người có uy tín của Huyện

Tạo điều kiện thuận lợi cho Người có uy tín tham gia vào các hoạt động của địa phương, ban giám sát cộng đồng giám sát các chương trình, dự án; qua đó đã thể hiện vai trò gương mẫu, tiên phong trong việc vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự tại các thôn, cụm dân cư. Thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện để người có uy tín được giao lưu, thăm quan học tập kinh nghiệm tại các địa phương trong và ngoài thành phố; người có uy tín thường xuyên được tuyên truyền, phổ biến thông tin mới liên quan đến sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của quốc gia và địa phương; được tham gia vào các tổ chức chính trị, xã hội, các tổ hòa giải khác ở địa phương. 

Lãnh đạo Thành phố, Huyện thăm gian hàng sản phẩm làm từ tơ sen của đồng bào dân tộc thiểu số 

Việc triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách, phát huy vai trò người có uy tín đã tạo điều kiện thuận lợi để địa phương tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, các chính sách hỗ trợ trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; kết quả bộ mặt nông thôn vùng miền núi đã có sự thay đổi tích cực, ngày càng khang trang hơn; kinh tế từng bước tăng trưởng khá. Đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào miền núi được cải thiện. Người có uy tín tích cực tham gia các hoạt động trong tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở, các tổ hòa giải ở địa phương…

BTV Cổng TTĐT Mỹ Đức