tin tức sự kiện

Mỹ Đức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho người khuyết tật năm 2020
Ngày đăng 22/10/2020 | 17:30  | View count: 415

Sáng ngày 22/10/2020, Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi thành phố Hà Nội phối hợp với Sở tư pháp thành phố Hà Nội và Phòng lao động thương binh xã hội huyện Mỹ Đức tổ chức tập huấn tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho người khuyết tật năm 2020.

Về dự có ông Hoàng Đình Nguyên – Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và Trẻ em mồ côi thành phố Hà Nội; Ông Nguyễn Hồng Tuyến - Chủ tịch Hội luật gia Thành phố, Ông Trần Ngọc Nghìn – Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Huyện, các đồng chí lãnh đạo UBND, cán bộ thương binh xã hội của 22 xã, thị trấn cùng cán bộ, hội viên hội người khuyết tật huyện Mỹ Đức.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe ông  Nguyễn Hồng Tuyến - Chủ tịch Hội luật gia thành phố Hà Nội trình bày nội dung cơ bản của Luật người khuyết tật có hiệu lực từ năm 2011, sự cần thiết ban hành luật người khuyết tật, đảm bảo phù hợp với công ước quốc tế liên quan đến người khuyết tật; giới thiệu và phổ biến các chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam liên quan đến người khuyết tật và những điểm mới của luật người khuyết tật so với quy định hiện hành về người khuyết tật. Cũng tại hội nghị, các học viên được chia sẻ một số thông tin liên quan đến luật người khuyết tật Việt Nam; quyền của người khuyết tật trong y tế; chế độ bảo trợ xã hội đối với người khuyết tật. Đồng thời được hướng dẫn về kỹ năng phỏng vấn trước hội đồng giám định mức độ khuyết tật và cách làm hồ sơ xác định mức độ khuyết tật cho người khuyết tật.

Thông qua hội nghị tập huấn lần này sẽ giúp cho các đồng chí lãnh đạo UBND, cán bộ thương binh xã hội của 22 xã, thị trấn và người khuyết tật trên địa bàn huyện Mỹ Đức cập nhật kịp thời và nắm vững những chính sách, luật liên quan đến người khuyết tật hiện nay; góp phần bảo vệ và đảm bảo người khuyết tật được hưởng đầy đủ các quyền lợi và tự do cơ bản của con người, tạo sự tự tin để người khuyết tật vươn lên hòa nhập cộng đồng.

Thu An – Lê Quí