tin tức sự kiện

Mỹ Đức đánh giá, phân hạng 7 sản phẩm OCOP năm 2020
Ngày đăng 22/10/2020 | 09:50  | View count: 745

Chiều ngày 21/10, UBND huyện Mỹ Đức tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2020.

Tham gia Hội đồng đánh giá có đồng chí Nguyễn Văn Chí, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn, Phó Chánh văn phòng Điều phối nông thôn mới thành phố; ở huyện có đồng chí Lê Văn Trang - Phó chủ tịch UBND huyện - Chủ tịch Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm huyện; Tổ tư vấn, giúp việc Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) thành phố Hà Nội và Tổ tư vấn, giúp việc Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP huyện Mỹ Đức và các chủ thể tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2020.

Tại hội nghị, đã thông qua quy chế làm việc của Hội đồng và tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm. Các thành viên Hội đồng căn cứ vào Bộ tiêu chí chấm điểm, kết quả chấm điểm tiến hành gắn sao cho sản phẩm mức “3 sao”, “4 sao”, “5 sao”. Năm 2020  huyện Mỹ Đức có 7 sản phẩm đăng ký dự thi Chương trình OCOP là: Khăn lụa tơ sen, Khăn lụa tơ tằm, Chăn bông tơ tằm tự dệt của Nghệ nhân ưu tú Phan Thị Thuận, Công ty TNHH dâu tằm tơ Mỹ Đức; Và bộ sản phẩm khăn sợi cotton, bộ sản phẩm khăn sợi tre, bộ sản phẩm khăn sợi nở của Công ty TNHH dệt may Thành Long xã Phùng Xá; Bánh dừa nướng hiệu chú Béo của doanh nghiệp sản xuất bánh kẹo Kim Thành, xã Hương Sơn.Trong số 7 sản phẩm dự thi OCOP năm 2020 của huyện Mỹ Đức, có 1 sản phẩm OCOP  Chăn bông tơ tằm tự dệt của Nghệ nhân ưu tú Phan Thị Thuận năm 2019 đã được UBND thành phố Hà Nội chứng nhận sản phẩm OCOP 4 sao; năm 2020, bà Thuận tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng sản phẩm để đạt tiêu chí cao hơn.

Từ các bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm của thủ tướng chính phủ đề ra, hội đồng đánh giá của huyện và Thành phố đã chấm điểm huyện Mỹ Đức có 3/7 sản phẩm là: Khăn lụa tơ tằm, Khăn lụa tơ sen, Chăn bông tơ tằm tự dệt của Nghệ nhân ưu tú Phan Thị Thuận đều đạt trên 90 điểm, đủ tiêu chí trình các cấp công nhận sản phẩm OCOP 5 sao (là sản phẩm cấp quốc gia); 3 sản phẩm của Công ty TNHH dệt may Thành Long đạt 4 sao cấp huyện, 3 sao cấp TP và 1 sản phẩm của Cơ sở sản xuất bánh kẹo Kim Thành chưa đủ tiêu chí để cấp sao... Sau hội nghị này các chủ thể của sản phẩm tiếp tục nâng cao chất lượng, đổi mới mẫu mã, nhãn hiệu để đạt tiêu chuẩn.

Chương trình mỗi xã một sản phẩm đang được các địa phương trong huyện Mỹ Đức triển khai tích cực. Đây là cơ hội cho các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân tiếp cận với các chuyên gia, công nghệ, thiết bị tiên tiến để ứng dụng vào sản xuất, giúp sản phẩm được chuẩn hóa nâng cao giá trị, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng, nâng cao thu nhập cho đơn vị, doanh nghiệp.

Thúy Huyền – Lê Quý