kinh tế - chính trị

Hội LHPN Mỹ Đức phát huy hiệu quả hoạt động ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội
Ngày đăng 25/06/2020 | 14:27  | View count: 655

Những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Mỹ Đức đã phát huy vai trò trong việc tạo điều kiện, hỗ trợ cho phụ nữ, nhất là hộ gia đình phụ nữ nghèo có cơ hội tiếp cận trực tiếp với nguồn vốn vay thuận lợi, giúp chị em phát huy được tính tự chủ trong phát triển kinh tế, vươn lên xóa đói, giảm nghèo.

Để cùng NHCSXH đưa nguồn vốn vay đến đúng đối tượng, tập trung ưu tiên cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách sử dụng đạt hiệu quả, Hội LHPN huyện đã tập trung chỉ đạo và thực hiện tốt các nội dung công việc được ủy thác. Mặt khác, các cấp hội tăng cường công tác tuyên truyền cho cán bộ, hội viên phụ nữ về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia  về xóa đói, giảm nghèo, đặc biệt là việc thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách xã hội nhằm giúp cho hội viên sớm được tiếp cận nguồn vốn vay để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, giúp hội viên phụ nữ nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tăng thu nhập, cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.  Trong 5 năm (2015 -2020) các cấp hội nhận ủy thác 11 chương trình tín dụng, với 136 tổ tiết kiệm và vay vốn. của 22 cơ sở hội phụ nữ các xã, thị trấn có số dư nợ 180,878 tỷ đồng, giúp cho hơn 8.214 hội viên nghèo, hội viên phụ nữ được vay vốn đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, vươn lên làm giàu và thoát nghèo bền vững. Để cùng NHCSXH đưa nguồn vốn vay đến đúng đối tượng, tập trung ưu tiên cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách sử dụng đạt hiệu quả, Hội LHPN huyện đã tập trung chỉ đạo và thực hiện tốt các nội dung công việc được ủy thác. Mặt khác, các cấp hội tăng cường công tác tuyên truyền cho cán bộ, hội viên phụ nữ về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia  về xóa đói, giảm nghèo, đặc biệt là việc thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách xã hội nhằm giúp cho hội viên sớm được tiếp cận nguồn vốn vay để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, giúp hội viên phụ nữ nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tăng thu nhập, cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.  Trong 5 năm (2015 -2020) các cấp hội nhận ủy thác 11 chương trình tín dụng, với 136 tổ tiết kiệm và vay vốn. của 22 cơ sở hội phụ nữ các xã, thị trấn có số dư nợ 180,878 tỷ đồng, giúp cho hơn 8.214 hội viên nghèo, hội viên phụ nữ được vay vốn đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, vươn lên làm giàu và thoát nghèo bền vững. 

Mô hình nuôi gà siêu đẻ của chị Khuất Thị Là – xã Phúc Lâm – huyện Mỹ Đức – TP Hà Nội

Điển hình như chị Khuất Thị Là – hội viên Hội LHPN xã Phúc Lâm đã vươn lên thoát nghèo nhờ vay vốn của ngân hàng chính sách xã hội. Có nguồn vốn vay, chị Khuất Thị Là đã đầu tư phát triển mô hình nuôi gà siêu đẻ với số lượng 10.000 con gà.  Bình quân mỗi năm, doanh thu từ trang trại của gia đình là 500 triệu đồng, trừ chi phí cũng cho thu lãi khoảng 150 triệu đồng/ năm. Chị đã tạo việc làm cho 2 lao động có mức thu nhập bình quân 4-5 triệu đồng/ tháng. Từ khi đầu tư vào mô hình, đời sống của gia đình chị  Khuất Thị Là được nâng lên rõ rệt, Chị là một tấm gương điển hình tiêu biểu của hội đã mạnh dạn vay vốn đầu tư phát triển chăn nuôi và đã vươn lên thoát nghèo bền vững.

Mô hình trồng buởi diễn của chị Đinh Thị Vi – Hội viên hội phụ nữ xã Đại Hưng – Huyện Mỹ Đức – TP Hà Nội

Hay như chị Đinh Thị Vi – hội viên hội phụ nữ xã Đại Hưng cũng được Ngân hàng chính sách xã hội huyện Mỹ Đức giải ngân số vốn 40 triệu đồng. Có vốn, chị đầu tư vào cải tạo vườn trại trồng bưởi diễn với diện tích khoảng 1 mẫu. Hiện nay vườn bưởi của gia đình chị đã trồng được 8 năm, với gần 200 cây bưởi, tạo việc làm thường xuyên cho 2 lao động. Vườn bưởi hiện đang sinh trưởng, phát triển tốt, cho thu trái khoảng 80 – 100 trái bưởi/ cây. Với giá bưởi trên thị trường từ 18 – 20 000/ 1 quả bưởi vào thời điểm tháng 12 hàng năm thì vườn bưởi của gia đình chị Vi cho doanh thu khoảng  từ 350 – 400 triệu đồng/ năm. So với trồng lúa hoặc trồng màu tăng gấp 4 – 5 lần. Chia sẻ với chúng tôi chị Vi cho biết: “ Ban đầu khi bát đầu làm mô hình, kinh tế gia đình khó khăn như thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm nhưng rồi vợ chồng tôi cũng cố gắng vượt qua, chăm chỉ lao động, cải tạo vườn tược để đầu tư trồng Bưởi diễn theo đúng tinh thần chỉ đạo của cấp trên về chuyển đổi, Nhờ vậy, kinh tế gia đình tôi cũng ngày một khấm khá hơn so với trước”

Ngoài ra, để tăng cường nguồn vốn cho vay, các cấp hội còn vận động hộ vay tiết kiệm 50.000 đ/tháng/hộ vay. Các tổ vay vốn đều thực hiện tiết kiệm theo đúng quy định, hiện nay tổng số tiền gửi tiết kiệm là 6,069 tỷ đồng. Các cấp hội tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, hướng dẫn người vay sử dụng vốn hiệu quả nên các khoản nợ đến hạn được trả dứt điểm, việc trả lãi cũng đã được các hộ thực hiện nghiêm túc, kiềm chế tối đa nợ quá hạn phát sinh và giảm nợ quá hạn qua hàng năm. Hầu hết các hộ vay vốn của Ngân hàng chính sách xã hội đều sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích và đạt hiệu quả cao. Từ năm 2015 đến năm 2020, Các cấp hội phụ nữ trong toàn huyện đã giúp đỡ cho 540 Chị em phụ nữ vươn lên thoát nghèo bền vững.

Thu An