khoa học công nghệ

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016 của huyện Mỹ Đức

Ngày đăng 19/03/2016 | 03:53 AM  | View count: 1248
Ngày 14/01/2016, UBND huyện Mỹ Đức đã ban hành Kế hoạch số 49/KH-UBND về cải cách hành chính năm 2016 của huyện Mỹ Đức

Mỹ Đức tập huấn nghiệp vụ về công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021

Ngày đăng 19/03/2016 | 03:03 AM  | View count: 1170
Chiều ngày 16/3, Uỷ ban Bầu cử huyện đã tổ chức Hội nghị tập huấn lần thứ hai về nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Quyết định thành lập các Ban Bầu cử đại biểu HĐND huyện Mỹ Đức, nhiệm kỳ 2016- 2021

Ngày đăng 12/03/2016 | 12:50 PM  | View count: 1563
Chi tiết xem tại đây

Huyện Mỹ Đức triển khai kế hoạch tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ

Ngày đăng 10/03/2016 | 04:00 PM  | View count: 1442
Nhằm thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) trong thời gian tới, UBND huyện Mỹ Đức vừa triển khai kế hoạch thực hiện tinh giản biên chế theo...

Kế hoạch kiểm tra công vụ năm 2016 của huyện Mỹ Đức

Ngày đăng 03/03/2016 | 06:40 PM  | View count: 1103
Chi tiết xem tại đây

Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện Mỹ Đức năm 2016

Ngày đăng 19/02/2016 | 10:11 AM  | View count: 1611
Chi tiết xem tại đây

Thông báo phân công thành viên Ủy ban bầu cử huyện Mỹ Đức

Ngày đăng 13/02/2016 | 07:19 AM  | View count: 1932
Chi tiết xem tại đây

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016 của huyện Mỹ Đức

Ngày đăng 29/01/2016 | 04:50 PM  | View count: 1529
Chi tiết xem tại đây