khoa học công nghệ

Tập huấn nghiệp vụ công tác cải cách hành chính và kiểm soát TTHC năm 2019
Ngày đăng 19/07/2019 | 15:28  | View count: 7185

Ngày 19/7/2019, Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Cải cách hành chính và Kiểm soát TTHC năm 2019.

Dự Hội nghị, ở Thành phố có đồng chí Phạm Tuấn Anh, Trưởng phòng Cải cách hành chính - Sở Nội vụ Thành phố, truyền đạt những nội dung về Cải cách hành chính, đồng chí Nguyễn Thanh Nga, Phó Trưởng phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng UBND Thành phố, truyền đạt những nội dung liên quan về Kiểm soát TTHC. Về phía Huyện, có đồng chí Đặng Văn Triều, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND Huyện cùng hơn 100 đồng chí là Lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức theo dõi, tham mưu về công tác cải cách hành chính và cán bộ đầu mối kiểm soát TTHC của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thuộc Huyện.

Đ/c Đặng Văn Triều - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND Huyện phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Văn Triều, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND Huyện nhấn mạnh, với chủ đề công tác năm 2019 "Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị", công tác CCHC tiếp tục được huyện xác định là một trong các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, then chốt là khâu đột phá. Trong đó, Huyện thường xuyên chỉ đạo quyết liệt các nội dung CCHC. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, tạo chuyển biến tích cực, rõ nét, toàn diện trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn ở các cơ quan, đơn vị; đội ngũ cán bộ công chức, viên chức của Huyện đã có chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động và hiệu quả phục vụ. Kết quả nổi bật được thể hiện là chỉ số CCHC Huyện Mỹ Đức có thứ hạng cao trong bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của Thành phố.

Đồng chí Chủ tịch UBND Huyện đánh giá cao và biểu dương công tác tham mưu, triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính và Kiểm soát TTHC của các cơ quan, đơn vị. Đồng thời chỉ ra công tác CCHC và Kiểm soát thủ tục hành chính của huyện còn bộc lộ một số tồn tại và hạn chế cần khắc phục.

Để Hội nghị tập huấn thành công tốt đẹp, đạt được các mục tiêu đã đề ra, đồng chí Đặng Văn Triều - Chủ tịch UBND Huyện yêu cầu các đại biểu tham dự hội nghị đầy đủ, nghiêm túc; tập trung theo dõi, lắng nghe, ghi chép nội dung trình bày của các báo cáo viên; tích cực trao đổi, thảo luận với tinh thần thật sự cầu thị, nắm bắt các vấn đề thật chắc, thật kỹ để có thể áp dụng ngay những kiến thức, những hiểu biết đã được các đồng chí báo cáo viên trao đổi, truyền đạt tại Hội nghị vào thực tiễn hoạt động nhằm nâng cao chất lượng công tác CCHC, công tác kiểm soát TTHC.

Các đồng chí giảng viên truyền đạt những nội dung chính về cải cách hành chính và kiểm soát TTHC tại buổi Tập huấn

Tại hội nghị, các học viên được giới thiệu nội dung chính về: Xu thế CCHC trong bối cảnh hội nhập; Văn hóa công vụ; Những nội dung cơ bản và giải pháp chủ yếu cải thiện Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công; Phân tích chỉ số CCHC năm 2018 của huyện Mỹ Đức; Những điểm mới về công tác kiểm soát TTHC; Việc công bố, công khai TTHC; Công tác rà soát, đánh giá TTHC; Công tác tiếp nhận phản ánh kiến nghị...    

Hồng Chiên - Trung Kiên