hoạt động huyện

Xã Vạn Kim: Mở rộng khuôn viên UBND xã để xây dựng trụ sở Công an, Quân sự
Ngày đăng 25/12/2020 | 17:56  | View count: 361

Sáng ngày 25/12, HĐND xã Vạn Kim khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 11 nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng năm 2020 và quyết định các mục tiêu lớn cho năm 2021.

Về dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Văn Vỹ, HUV, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền, HĐND, MTTQ và các ban ngành, đoàn thể của xã và 2 thôn Kim Bôi, Vạn Phúc.

Báo cáo về kết quả thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2020 do đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND xã trình bày đã khẳng định: Năm 2020, vượt lên những khó khăn về thiên tai, dịch Covid-19, xã Vạn Kim đã đoàn kết, tập trung lãnh chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể nêu cao tinh thần, trách nhiệm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng NTM. Tổng thu ngân sách toàn xã đạt 359tỷ 718 triệu đồng, bình quân thu nhập đầu người đạt hơn 50 triệu đồng/ người// năm. Xã đã quy hoạch các vùng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa các giống mới vào sản xuất. Đẩy mạnh  ứng dụng KHKT, phát triển các vùng chăn nuôi tập trung cho  hiệu quả kinh tế cao. Công tác xây dựng NTM, chỉnh trang bộ mặt nông thôn được nhân dân hưởng ứng tích cực.  Năm 2020 được sự quan tâm, đầu tư của huyện, Vạn Kim đã xây dựng các công trình như trường THCS, nâng cấp 2 nhà văn hóa, trụ sở Đảng ủy, UBND xã, cải tạo hệ thống thoát nước ngõ xóm 2 thôn và các tuyến đường nội đồng với kinh phí hơn 53 tỷ đồng. Xã đã về đích NTM vào cuối năm 2020. Công tác văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội được đầu tư, phát triển. Đời sống vật chất lẫn tinh thần của nhân dân ngày một nâng cao. An ninh chính trị được giữ vững. Tại kỳ họp các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, thảo luận các báo cáo hoạt động của HĐND xã, MTTQ về tham gia xây dựng chính quyền năm 2020.

Về dự và phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Văn Vỹ, HUV, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện đã ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật mà Đảng ủy, chính quyền và nhân dân xã Vạn Kim đạt được trong năm 2020. Đó là năng xuất lúa của xã đứng tốp đầu của huyện, chương trình xây dựng NTM được triển khai bài bản, khoa học được nhân dân đồng tình ủng hộ cao. Đảng ủy, chính quyền đã quyết liệt trong công tác lãnh chỉ đạo phát triển kinh tế, đầu tư cho sự nghiệp giáo dục, y tế và các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo. Công tác tuyên truyền, vận động toàn dân xây dựng đời sống văn hóa mới có nhiều tiến bộ và đạt kết quả cao. Với truyền thống đoàn kết, cần cù, năng động của cán bộ và nhân dân, đồng chí Giám đốc Trung tâm VHTT $TT huyện đã gợi mở những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá để Vạn Kim tập trung xây dựng mục tiêu NTM nâng cao trong năm 2021. Kỳ họp thứ 11, HĐND xã Vạn Kim đã nhất trí quyết nghị 3 NQ quan trọng trong năm 2021, trong đó có NQ về thu hồi đất, mở rộng khuôn viên UBND xã để xây dựng trụ sở Công An, Quân sự thuộc xử đồng Cái Bảng, thôn Kim Bôi.

Hội đồng nhân dân xã đã khen thưởng cho 6 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hoạt động của HĐND trong năm 2020.

Nguyễn Hương - Nguyễn Hiệu