văn hóa xã hội

Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức Nguyễn Văn Hoạt chỉ đạo các cơ quan, đơn vị dự hội nghị trực tuyến tuyến toàn quốc về an toàn thực phẩm
Ngày đăng 27/04/2016 | 15:07  | View count: 639

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình thực phẩm bẩn, sáng ngày 27/4, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về an toàn thực phẩm do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì

Tại điểm cầu huyện Mỹ Đức, Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức Nguyễn Văn Hoạt đã chủ trì chỉ đạo các cơ quan, đơn vị theo dõi hội nghị trực tuyến này.

Nhằm tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, tạo bước chuyển biến tích cực nâng cao chất lượng bảo đảm an toàn thực phẩm, tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về an toàn vệ sinh thực phẩm, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo:

Bộ trưởng các bộ, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm quản lý an toàn thực phẩm theo đúng quy định từ Điều 61 đến Điều 65 Luật An toàn thực phẩm và quy định của Chính phủ, chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về thực hiện trách nhiệm được giao.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thực hiện an toàn thực phẩm trong đó các cơ quan báo chí, trước hết là các cơ quan báo chí của Trung ương, của tỉnh tăng cường có bài, chuyên mục về an toàn thực phẩm; tăng cường đưa tin, tuyên truyền khách quan, trung thực, kịp thời về thực phẩm an toàn, nhất là các điển hình sản xuất, chế biến, lưu thông thực phẩm an toàn và các vụ việc vi phạm an toàn thực phẩm. 

Các địa phương đầu tư trang thiết bị đo kiểm di động hoặc cố định tại các trung tâm thương mại, chợ nông sản lớn để giúp người dân nhận biết thực phẩm sạch, thực phẩm không an toàn; phát huy năng lực của các trung tâm đo kiểm trên địa bàn; tạo điều kiện thúc đẩy hệ thống phân phối thực phẩm sạch phát triển. 

Phát biểu sau khi kết thúc Hội nghị trực tuyến, Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức Nguyễn Văn Hoạt đánh giá công tác đảm bảo ATTP trên địa bàn huyện thời gian qua dù đã có nhiều cố gắng nhưng vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng của nhân dân..

Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức Nguyễn Văn Hoạt đã chủ trì chỉ đạo các cơ quan, đơn vị theo dõi hội nghị trực tuyến

Đặc biệt, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hoạt nhấn mạnh cần tuyên truyền, phổ biến kiến thức cho người sản xuất, kinh doanh thực phẩm; yêu cầu những người trực tiếp tham gia sản xuất kinh doanh thực phẩm bắt buộc phải có chứng chỉ về ATTP mới cho hoạt động. Tăng cường công tác kiểm tra, xử phạt nặng đối với các cơ sở không đảm bảo ATTP để tăng tính răn đe. 
Cùng đó, tuyên truyền sâu rộng nhằm thay đổi nhận thức, ý thức của người quản lý, người sản xuất kinh doanh, người tiêu dùng về ATTP thì mới thay đổi được cách làm, tạo được chuyển biến tích cực trong công tác này.

Nguyễn Quyền