văn hóa xã hội

Mỹ Đức tập huấn công tác điều tra thông tin về liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ
Ngày đăng 23/03/2016 | 01:57  | View count: 1032

Ngày 22/3, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện tổ chức tập huấn triển khai công tác điều tra thông tin về liệt sỹ, thân nhân liệt sỹ, mộ liệt sỹ và nghĩa trang liệt sỹ cho các cán bộ chuyên trách về công tác Lao động TB&XH của 22 xã, thị trấn trong huyện. Tham dự có Phòng Lao động TB&XH huyện, Ban CHQS huyện, Hội Cựu Chiến binh huyện

Tại lớp tập huấn, các đại biểu đã được trang bị những nội dung kiến thức cơ bản như: Điều tra, thu nhập thông tin về liệt sĩ, hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng phương pháp thực chứng thông qua tìm kiếm, quy tập, khớp nối thông tin hoặc phương pháp lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ để giám định ADN. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đã trao đổi và được giải đáp một số vướng mắc liên quan tại địa phương. Từ đó, góp phần phục vụ cho công tác quản lý liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trên địa bàn. 

Trưởng Phòng Lao động, Thương binh & Xã hội Trần Ngọc Nghìn phổ biến những nội dung cơ bản

công tác điều tra thông tin về liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ

Thông qua hội nghị tập huấn, giúp đội ngũ cán bộ làm công tác lao động, thương binh và xã hội nắm rõ được những quy định mới trong việc thu thập, thông tin, điều tra thông tin về liệt sỹ, thân nhân liệt sỹ, mộ và nghĩa trang liệt sỹ. Qua đó, xây dựng được cơ sở dữ liệu về mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ, thân nhân liệt sỹ và lấy mẫu sinh phẩm làm giám định ADN, nhằm nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập liệt sĩ và thực hiện các chính sách đối với liệt sĩ theo quy định.

Nguyễn Quyền