văn hóa xã hội

Làng Gốc Báng, xã An Phú đón nhận danh hiệu Làng văn hóa
Ngày đăng 23/03/2016 | 01:28  | View count: 1110

Làng Gốc Báng, xã An Phú huyện Mỹ Đức vừa long trọng đã tổ chức lễ đón nhận làng văn hóa giai đoạn “ 2013-2015”.

Về dự lễ đón nhận có lãnh đạo Phòng Văn hóa- Thông tin huyện, Liên đoàn Lao động huyện, Hội Cựu chiến binh; Đảng ủy, HĐND, UBND xã An Phú và đông đảo nhân dân, con em làng Gốc Báng.

Bản sắc văn hóa dân tộc Mường

Làng Gốc Báng có 672 khẩu, với 147 hộ, 100% là dân tộc Mường. Hưởng ứng cuộc vận động xây dựng làng văn hóa, Chi bộ Đảng, Ban mặt trận công tác và chính quyền thôn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phong trào xây dựng làng văn hóa, nông thôn mới gắn với cuộc vận động " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư". Vì vậy, mà tình làng, nghĩa xóm được gắn bó keo sơn. Các tệ nạn xã hội, hủ tục lạc hậu bị xóa bỏ. Nhân dân đoàn kết tập trung phát triển kinh tế, chăm lo đến sự nghiệp giáo dục. Đến nay, làng có 141 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa. 100% số hộ có phương tiện nghe, nhìn; Hệ thống điện, đường, trạm được xây mới; Đời sống vật chất lẫn tinh thần của nhân dân được cải thiện; Các thiết chế văn hóa được đầu tư, phát huy giá trị tinh thần văn hóa của đồng bào Mường An Phú

Đc Hoàng Mạnh Tấn  - Trưởng phòng Văn hóa- Thông tin huyện Mỹ Đức

Trao danh hiệu làng văn hóa cho làng Gốc Báng

Lễ đón nhận danh hiệu làng văn hóa như một ngày hội lớn của cán bộ, đảng viên và nhân dân làng Gốc Báng. Con em đi làm ăn xa và nhân dân thôn đã tụ hội đông đủ, ai nấy đều vui tươi, quyết tâm đầu tư xây dựng làng giàu đẹp, văn minh, giữ vững danh hiệu làng văn hóa.

Thu Hương