văn hóa xã hội

Huyện Mỹ Đức kiểm tra, xét công nhận cơ quan, đơn vị đạt văn hóa năm 2022
Ngày đăng 17/11/2022 | 17:14  | View count: 156

Thực hiện kế hoạch số 1852/KH-UBND của UBND huyện Mỹ Đức về kiểm tra xét công nhận danh hiệu cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa năm 2022, UBND huyện đã ban hành quyết định thành lập hai đoàn kiểm tra, đánh giá, xét công nhận danh hiệu đơn vị đạt chuẩn văn hóa tại một số điểm trường trung học cơ sở, tiểu học, mầm non trên địa bàn huyện

Trong hai ngày 14 và 15/11/2022, Đoàn công tác của huyện đã hoàn thành công tác kiểm tra, đánh giá, xét công nhận “đơn vị đạt chuẩn văn hóa” tại 15 điểm trường. Khối THCS gồm: Trường THCS Phùng Xá, THCS Tế Tiêu, Trường THCS An Mỹ; Khối tiểu học gồm: Trường Tiểu học Hương Sơn C, Trường tiểu học Hồng Sơn và Trường tiểu học Tuy Lai B; Khối mầm non gồm: Trường mầm non Hồng Sơn, Trường mầm non An Tiến, trường mầm non Tuy Lai A, Trường mầm non Tuy Lai B, Trường mầm non Phúc Lâm, Trường mầm non Đại Hưng; Trường mầm non Hợp Thanh và Trường mầm non Hợp Tiến. Nội dung kiểm tra, đánh giá được thực hiện theo Điều 4 Thông tư 08/2014/TT - BVHTTDL đối với cơ quan, đơn vị văn hóa; kết quả tổ chức thực hiện hai năm đối với đơn vị trường học giai đoạn 2020 – 2022; kiểm tra các hồ sơ liên quan đến công tác xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa và tiến hành chấm điểm theo hướng dẫn.

Đoàn công tác của huyện kiểm tra cơ sở vật chất tại trường mầm non Hồng Sơn

Qua kiểm tra cho thấy các đơn vị đã triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về phong trào xây dựng Cơ quan, Đơn vị đạt chuẩn văn hóa; tổ chức các phong trào thi đua đạt hiệu quả cao; tổ chức tốt các hoạt động xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa công sở; gia đình cán bộ, viên chức đạt “Gia đình văn hóa”. 15/15 điểm trường đủ điều kiện đề nghị UBND huyện xét công nhận là đơn vị đạt chuẩn văn hóa giai đoạn (2020 – 2022).

Thu An