văn hóa xã hội

Mỹ Đức tổ chức tập huấn điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015
Ngày đăng 14/12/2015 | 11:31  | View count: 1436

Ngày 14/12, UBND huyện Mỹ Đức tổ chức hội nghị tập huấn điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015.

Tham gia lớp tập huấn, các học viên là các điều tra viên của 22 xã, thị trấn đã được Ông Trần Ngọc Nghìn, Huyện ủy viên- Trưởng Phòng Lao động Thương binh & xã hội huyện truyền đạt các kiến thức trong quy trình xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015. Trong đó, các bước như tổ chức lập danh sách hộ tham gia, quá trình khảo sát đặc điểm hộ. Phân tích tổng hợp để phân loại hộ, danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo. Quá trình họp dân, niêm yết kết quả công khai. Tổng hợp, thẩm định, phê duyệt theo danh sách hộ nghèo hộ cận nghèo và công bố kết quả. Bên cạnh đó, các học viên cũng được hướng dẫn sử dụng các dạng phiếu nhận dạng nhanh hộ gia đình, phiếu khảo sát xác định hộ nghèo của khu vực mình quản lý. Biên bản họp thôn, tổ dân phố rà soát kết quả phân loại hộ, biên bản họp để thông qua kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015.

Đại biểu tham dư tập huấn

Qua lớp tập huấn này đã giúp cho các học viên nắm vững kiến thức về quy trình xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo, để từ đó phục vụ cho việc xác định chính xác, đầy đủ các đối tượng hưởng lợi từ chương trình mục tiêu giảm nghèo ở địa phương của mình. Đồng thời, làm cơ sở giúp chính quyền cấp huyện thực hiện hiệu quả các chính sách phát triển kinh tế và an sinh xã hội cho từng năm, từng giai đoạn của các đơn vị trong toàn huyện./.

Nguyễn Quyền, Đài Truyền thanh