văn hóa xã hội

Hội nghị triển khai về ứng xử văn minh du lịch cho cộng đồng dân cư tại xã Hương Sơn
Ngày đăng 28/12/2020 | 11:16  | View count: 182

Trong bối cảnh mới hiện nay, khi dịch Covid – 19 từng bước được kiểm soát, để khu du lịch thắng cảnh Hương Sơn thực sự là điểm đến an toàn, thân thiện, mến khách; Ngày 27 tháng 12 năm 2020, tại hội trường UBND xã Hương Sơn, Sở Du lịch phối hợp với UBND huyện Mỹ Đức tổ chức Hội nghị ứng xử văn minh du lịch nhằm nâng cao nhận thức về du lịch, về lợi ích du lịch đem lại và các kỹ năng phục vụ, giao tiếp đối với khách du lịch cho cộng đồng dân cư và gần 300 người dân, người bán hàng, người phục vụ tại các điểm du lịch, các tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ,… trên địa bàn xã Hương Sơn.

Các đại biểu dự Hội nghị

Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Sở Du lịch; lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở; lãnh đạo phòng Văn hóa và Thông tin huyện, Ban quản lý khu di tích và thắng cảnh Hương Sơn, lãnh đạo UBND xã Hương Sơn.

Hội nghị đã được nghe Tiến sỹ Nguyễn Thị Thu Thủy - Giảng viên khoa du lịch - Trường Đại học Khoa học, Xã hội và Nhân văn; Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Khoa học và Du lịch trao đổi nội dung ứng xử văn minh du lịch cho cộng đồng dân cư tại xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức. Truyền đạt vai trò, tác động, đóng góp và sự ảnh hưởng của ngành du lịch với địa phương và đời sống nhân dân, phát triển kỹ năng du lịch cộng đồng theo hướng bền vững; kỹ năng xây dựng, kết nối sản phẩm du lịch tại địa phương mình; kỹ năng giao tiếp, giới thiệu, quảng bá sản phẩm du lịch, ứng xử văn minh du lịch và nắm bắt tâm lý du khách; Các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 trong hoạt động du lịch.

Đồng chí Bùi Văn Triều – PBT Đảng ủy – Chủ tịch UBND xã phát biểu quán triệt và triển khai một số nhiệm vụ quản trọng để làm tốt công tác phục vụ lễ hội Chùa Hương năm 2021.

Hội nghị giúp cộng đồng dân cư và người bán hàng, người phục vụ tại các điểm du lịch, các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động du lịch trên địa bàn nâng cao kiến thức, kỹ năng, tính chuyên nghiệp trong hoạt động du lịch, góp phần tổ chức Chùa Hương năm 2021, “An toàn – Văn minh – Đạt hiệu quả cao”./.

Phòng Văn hóa - Thông tin Huyện