văn hóa xã hội

Khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2015
Ngày đăng 16/11/2015 | 09:33  | View count: 1289

Sáng 2/10, tại UBND xã Đốc Tín đã tổ chức khai mạc điểm Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2015.

Với chủ đề: "Chung tay xây dựng thư viện, thường xuyên đọc nhiều sách hay", Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2015 được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và các tầng lớp nhân dân về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đọc sách, nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy; giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; hình thành thói quen đọc sách thường xuyên của mỗi người và xây dựng văn hóa đọc trong các cộng đồng.

Tại lễ khai mạc, lãnh đạo Sở GD&ĐT phát động hưởng ứng tuần lễ bằng việc tập trung nguồn lực, xây dựng thư viện ở các nhà trường, cộng đồng, tủ sách gia đình.

Đổi mới hình thức hoạt động của thư viện của các trường học để giúp cho việc đọc sách thuận tiện và hiệu quả, mạnh dạn giao học sinh quản lý và cho mượn sách, khuyến khích học sinh đọc sách; tổ chức ngày hội đọc sách hàng năm, đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá theo hướng yêu cầu học sinh tự đọc sách, tự nghiên cứu sách để có kiến thức kỹ năng, phát triển tư duy đáp ứng theo mục tiêu dạy học…

PV ĐTT huyện: Nguyễn Cường

Một Số hình ảnh tiêu biểu: