văn hóa xã hội

Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai và thực hiện công tác Dân số - KHHGĐ tại Mỹ Đức
Ngày đăng 02/04/2019 | 09:18  | View count: 2752

Sáng ngày 02/4, Ban chỉ đạo công tác Dân số - KHHGĐ TP Hà Nội đã kiểm tra, giám sát tình hình triển khai và tổ chức thực hiện công tác Dân số - KHHGĐ năm 2019 tại huyện Mỹ Đức.Tới dự hội nghị có PGS.TS. Hoàng Đức Hạnh - Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội, đại diện Chi cục Dân số - KHHGĐ, Sở Tư Pháp, LĐLĐ, Hội Nông dân, thành viên Ban chỉ đạo công tác Dân số - KHHGĐ TP Hà Nội. Ở huyện có đồng chí Nguyễn Văn Hậu, UV BTV - Phó Chủ tịch UBND huyện, thành viên Ban chỉ đạo công tác Dân số - KHHGĐ huyện; Lãnh đạo Trung tâm y tế huyện.

Đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hòa - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Mỹ Đức cho biết, quý 1 năm 2019, với sự phấn đấu tích cực của các ngành, các cấp, các tổ chức đoàn thể, sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ làm công tác dân số và sự đồng tình hưởng ứng của nhân dân, công tác dân số của huyện đã đạt được những kết quả đáng kể. Tuy nhiên, số sinh toàn huyện quý 1 năm 2019 là 675 trẻ, tỷ suất sinh đạt 0,2‰; Số sinh con thứ 3 trở lên là 80 trẻ, đều tăng hơn so với cùng kỳ  năm 2018. Tỷ số giới tính khi sinh vẫn còn ở mức cao là 117 trẻ trai/ 100 trẻ gái.

Nhiệm vụ trọng tâm của công tác Dân số - KHHGĐ trong thời gian tới năm 2019 là tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng về thực hiện chính sách dân số; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các hoạt động, mô hình, Đề án sàng lọc trước sinh và sơ sinh giai đoạn 2016-2020; tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành chỉ tiêu Kế hoạch năm 2019. Đẩy mạng tuyên truyền vận động tạo sự thông nhất nhận thức của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trng công tácDân số - KHHGĐ.

Đ/c Nguyễn Văn Hậu, UV BTV - Phó C hủ tịch UBND huyện phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị PGS.TS. Hoàng Đức Hạnh - Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội và đồng chí Nguyễn Văn Hậu - Phó Chủ tịch UBND huyện ghi nhận kết quả đạt được của công tác Dân số - KHHGĐ trong thời gian qua. Tuy nhiên các đồng chí đề nghị trong thời gian tới của năm 2019, huyện Mỹ Đức tiếp tục thực hiện mục tiêu ổn định quy mô dân số, duy trì vững chắc mức sinh thay thế, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên; giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh; nâng cao chất lượng dân số và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi;tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp chính quyền; thực hiện đầy đủ quy chế phối hợp giữa Trung tâm Y tế huyện với các phòng, ban ngành đoàn thể chuyên môn và UBND các xã, thị trấn về công tác y tế và dân số; tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật, chính sách về dân số phù hợp với từng nhóm đối tượng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, các nội dung và giải pháp thực hiện công tác Dân số ở các cấp.

Thúy Huyền