văn hóa xã hội

Tổng kết hoạt động tín dụng năm 2018
Ngày đăng 14/01/2019 | 18:29  | View count: 1602

Ngày 14/01, Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện Mỹ Đức đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Nguyễn Văn Hậu, UV BTV - Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Mỹ Đức chủ trì Hội nghị.

Năm 2018, Ngân hàng chính sách xã hội huyện Mỹ Đức đã thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp việc cho Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện trong thực hiện công tác tín dụng vay vốn. Trong năm, tổng nguồn vốn huy động đạt 49 tỷ 849 triệu đồng, đạt 143 % kế hoạch, tăng 22 tỷ 371 triệu đồng so với năm 2017, nguồn ngân sách UBND thành phố 103 tỷ 810 triệu đồng; vốn ủy thác của ngân hàng chính sách huyện 1 tỷ 186 triệu đồng.  Doanh số cho vay trong năm 2018 đạt 164 tỷ 384 triệu đồng với 5 500 lượt khách hàng, tăng 10 % so với doanh số năm 2017. Doanh số cho vay tập trung chủ yếu vào các chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, cho vay giải quyết việc làm,  cho vay chương trình nước sách vệ sinh môi trường, cho vay hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo quyết định số 33/ QQĐ- CP  của Chính phủ… Doanh số thu nợ năm 2018 đạt 121 tỷ 622 triệu đồng, bằng 118 % so với năm 2017, chiếm 74 % doanh số cho vay. Tính đến 31/12/ 2018, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Mỹ Đức đã thực hiện cho vay 12 chương trình tín dụng với tổng dư nợ 344 tỷ 795 triệu đồng, đạt 96,6 % kế hoạch năm, tăng  42 tỷ 762 triệu đồng so với năm 2017. Tốc độ tăng trưởng đạt 14, 2 %. Chất lượng tín dụng tiếp tục được củng cố, công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ luôn đảm bảo theo quy định, đảm bảo công khai minh bạch toàn bộ thông báo chế độ tín dụng chính sách, công khai dư nợ, thông báo lãi suất và đảm bảo tỷ lệ giao dịch tại xã, thị trấn chiếm trên 95%. Hoạt động tín dụng chính sách của Ngân hàng CSXH huyện đã cơ bản đáp ứng được một phần nhu cầu vốn đầu tư vào sản xuất, kinh doanh, góp phần đáng kể vào mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm và đảm bảo an sinh xã hội. Tại hội nghị, Các đại biểu đều đánh giá cao công tác quản lý nguồn vốn vay, cung cách làm việc và tinh thần phục vụ của Phòng giao dịch NHCSXH,  giúp cho người dân tiếp cận kịp thời các nguồn vốn vay, đảm bảo cho vay đúng người, đúng đối tượng. Công tác tín dụng của phòng giao dịch đã góp phần tích cực vào chương trình xóa đói giảm nghèo của huyện.

Đ/c Nguyễn Văn Hậu - UV BTV, Phó Chủ tịch UBND phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị 

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Mỹ Đức Nguyễn Văn Hậu  đã nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác tín dụng đối với chương trình xóa đói giảm nghèo của huyện và yêu cầu Đảng ủy, chính quyền tạo điều kiện thuận lợi cho Phòng giao dịch NHCSXH thực hiện tốt các chương trình tín dụng. Các tổ chức đoàn thể, tổ trưởng tổ vay vốn cần phối hợp chặt chẽ hơn  trong việc thực hiện các chương trình tín dụng. Các thành viên Ban đại diện tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát theo đúng kế hoạch; Tiếp tục củng cố nâng cao chất lượng tín dụng, phấn đấu tăng dư nợ nhưng phải giảm tối đa nợ quá hạn; rà soát thật kỹ để đảm bảo cho vay đúng đối tượng. Thường xuyên kiểm tra việc sử dụng nguồn vốn vay, tuyên truyền, đôn đốc thu hồi nợ quá hạn, vận động các hộ vay vốn trả nợ, lãi đúng hạn để đảm bảo an toàn nguồn vốn.

Thu An