văn hóa xã hội

Triển khai Quyết định 772 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch về tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
Ngày đăng 09/12/2018 | 08:19  | View count: 1528

Chiều ngày 7/12, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở huyện Mỹ Đức tổ chức hội nghị triển khai Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ và triển khai kế hoạch về Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Đồng chí Đặng Văn Triều, UV BTV - Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị.

Thực hiện Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26-6-2018 của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở huyện đã xây dựng Kế hoạch số 01 ngày 29/11/2018 về Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn huyện. Theo đó, mục đích cuộc Tổng điều tra nhằm thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích quá trình phát triển dân số và nhà ở trên cả nước; đáp ứng nhu cầu thông tin đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020; cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp về dân số… Nội dung điều tra gồm: Thông tin chung về dân số; tình trạng di cư; trình độ học vấn và trình độ nghề, kỹ năng nghề; tình trạng hôn nhân; mức độ sinh, chết và phát triển dân số; tình hình đăng ký khai sinh của trẻ em; tình hình lao động - việc làm; thực trạng về nhà ở; điều kiện sinh hoạt cơ bản của hộ dân cư. Thời gian thu thập thông tin của cuộc Tổng điều tra là 25 ngày, bắt đầu từ ngày 1/4/2019 và kết thúc chậm nhất ngày 25/4/2019. Tổng điều tra sử dụng hai loại phiếu để thu thập thông tin gồm: Phiếu số 01/TĐTDS&NO (còn gọi là phiếu ngắn) sử dụng để điều tra thu thập các thông tin thuộc nội dung điều tra toàn bộ; Phiếu số 02/TĐTDS&NO sử dụng để điều tra thu thập các thông tin thuộc nội dung điều tra chọn mẫu. Các hộ được điều tra phiếu dài không phải thực hiện điều tra phiếu ngắn.

Đ/c Đặng Văn Triều, UV BTV -  Phó Chủ tịch UBND H uyện -  Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đặng Văn Triều, UV BTV - Phó Chủ tịch UBND Huyện - Trưởng Ban Chỉ đạo nhấn mạnh: cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là cuộc tổng điều tra quy mô lớn, quan trọng, liên quan tới các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội và mọi người dân. Đồng chí đề nghị thành viên Ban chỉ đạo cấp huyện và cấp xã cần nêu cao ý thức trách nhiệm tăng cường chỉ đạo thực hiện tổng điều tra theo đúng phương án, đầy đủ, chính xác, kịp thời, đúng thời gian quy định. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng về các hoạt động trong thời gian chuẩn bị và thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở để mọi tầng lớp dân cư hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, phối hợp với lực lượng điều tra viên kê khai đúng, đầy đủ các nội dung điều tra. Trong quá trình triển khai, các đơn vị chuyên môn cần đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt để phục vụ công tác chỉ đạo tổng điều tra được thuận lợi. Ban chỉ đạo cấp xã cần chuẩn bị đủ lực lượng làm điều tra có đủ khả năng thực hiện công việc, có tinh thần trách nhiệm cao và sử dụng thành thạo máy tính bảng, điện thoại thông minh, am hiểu địa bàn để thực hiện phiếu điện tử trong Tổng điều tra. Trong qúa trình thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo với BCĐ của huyện, Chi cục thống kê của huyện để được giải đáp kịp thời.

Thúy Huyền