văn hóa xã hội

Kiểm tra xét công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2017
Ngày đăng 23/11/2017 | 10:22  | View count: 3063

Thực hiện Kế hoạch số 13/KH-BCĐ ngày 14/11/2017 của Ban chỉ đạo “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Mỹ Đức về việc kiểm tra xét công nhận danh hiệu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2017. Trong 2 ngày 21 - 22/11/2017, đã có 02 Đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Mỹ Đức tiến hành kiểm tra để công nhận lại đơn vị đạt chuẩn văn hóa tại các đơn vị trên địa bàn Huyện.

Đoàn 01 do đồng chí Đỗ Hữu Hùng, HUV - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện và Đoàn 02 do đồng chí Hoàng Mạnh Tấn - Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin Huyện làm Trưởng đoàn cùng các thành viên trong đoàn đã tiến hành kiểm tra để công nhận lại đơn vị đạt chuẩn văn hoá tại các đơn vị: Trường Tiểu học xã Phù Lưu Tế và cơ quan xã Phù Lưu Tế, Trường mần non Mỹ Thành, Trường Tiểu học Tuy Lai A, Trường THCS Tuy Lai, Chi Cục thuế Huyện, Trường Tiểu học Đốc Tín, Trường Tiểu học Hương Sơn B, Trường THCS Hợp Thanh, Cơ quan xã Hợp Tiến, Bệnh viện Đa khoa Huyện, Trường THCS Tế Tiêu, Trường Tiểu học An Phú.

Đoàn 01 tiến hành kiểm tra, khảo sát trực tiếp tại Trường Tiểu học xã Phù Lưu Tế

Đoàn đã tiến hành kiểm tra hồ sơ cũng như kết quả các đơn vị báo cáo và đánh giá cao những kết quả đạt được trong phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, trường học đạt chuẩn văn hóa trong thời gian qua; chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục đồng thời kiến nghị một số biện pháp để các cơ quan, đơn vị, trường học tiếp tục duy trì thực hiện phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa giai đoạn tiếp theo. Sau khi kiểm tra và đánh giá, 2 Đoàn kiểm tra đã thống nhất kết quả chấm điểm các cơ quan, đơn vị, trường học đều đạt các tiêu chí để xét công nhận và công nhận lại cơ quan, đơn vị văn hóa năm 2017.

Nguyễn Quyền