văn hóa xã hội

Đại hội công đoàn Trung tâm VHTT & TT huyện Mỹ Đức lần thứ I, nhiệm kỳ 2017 - 2022
Ngày đăng 22/10/2017 | 16:37  | View count: 533

Sáng ngày 20/10/2017, Công đoàn Trung tâm VHTT & TT huyện Mỹ Đức tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ I, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Về dự có đồng chí Đỗ Hữu Hùng, HUV - Chủ tịch Liên đoàn lao động Huyện; đồng chí Nguyễn Văn Vỹ, Huyện ủy viên - Bí thư Chi bộ - Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Mỹ Đức, cùng 34 đoàn viên công đoàn của Trung tâm.

Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn Trung tâm Văn hóa Thông tin & Thể thao huyện Mỹ Đức đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, làm tốt công tác giám sát quy chế dân chủ ở cơ sở, quan tâm, chăm lo đầy đủ các chế độ chính sách bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của người lao động, tạo môi trường làm việc lành mạnh để công đoàn viên hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2012 - 2017 đề ra, góp phần quan trọng trong việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan;

Hoạt động công đoàn luôn được đổi mới, thu hút và tập hợp được sự tham gia tích cực của cán bộ, đoàn viên; hoạt động của nữ công ngày càng được đổi mới. Các phong trào thi đua đã được đoàn viên công đoàn nhiệt tình hưởng ứng và hoạt động có hiệu quả, đặc biệt là cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Qua đó, đoàn viên công đoàn luôn có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng; có phẩm chất đạo đức tốt; có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, luôn khắc phục mọi khó khăn, gương mẫu, sáng tạo trong công tác; chấp hành tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 

Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn có 13 lượt đoàn viên đạt chiến sỹ thi đua cơ sở, 19 lượt đoàn viên đạt lao động tiên tiến. Cả 3 cơ quan Văn hóa, thể thao và đài truyền thanh đa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của huyện, được các cấp các ngành tặng nhiều bằng khen, giấy khen các loại.

Đ/c Đỗ Hữu Hùng, HUV - Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện Mỹ Đức phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Đỗ Hữu Hùng, HUV - Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện Mỹ Đức và đồng chí Nguyễn Văn Vỹ, HUV- Bí thư Chi bộ -  Giám đốc Trung tâm VHTT & TT huyện Mỹ Đức đã ghi nhận và biểu dương kết quả mà công đoàn Trung tâm VHTT & TT Huyện đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Các đồng chí nhấn mạnh vai trò của tổ chức công đoàn trong cơ quan, đơn vị  và hy vọng Công đoàn Trung tâm văn hóa thông tin & thể thao huyện sẽ tiếp tục phát huy thành tích đạt được, nỗ lực hơn nữa trong công tác công đoàn nhất là phải đi sâu, đi sát, nắm bắt kịp thời các quy định về chế độ, chính sách đối với cán bộ, viên chức, người lao động; tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, phát động hiệu quả các phong trào thi đua của ngành  để đoàn viên thấy được vai trò và tầm quan trọng cũng như những lợi ích của  tổ chức Công đoàn đối với đoàn viên, quan trọng nhất là phải xây dựng được khối đoàn kết trong nội bộ cơ quan, thường xuyên quan tâm, chăm lo nhiều hơn nữa đến các chế độ, chính sách đối với đoàn viên công đoàn, tạo động lực để công đoàn viên thi đua hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Ban Chấp hành Công đoàn Trung tâm Văn hóa TT và TT Huyện nhiệm kỳ 2017 - 2022

Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 3 đồng chí, đồng chí Nguyễn Thị Xuyên, Phó giám đốc Trung tâm VHTT&TT huyện được bầu giữ chức danh Chủ tịch Công đoàn và bầu 2 đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn huyện Mỹ Đức lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Nguyễn An - Hữu Khánh