văn hóa xã hội

Tập huấn nghiệp vụ ngân hàng chính sách xã hội
Ngày đăng 07/08/2017 | 07:47  | View count: 274

Vừa qua, tại UBND huyện Thanh Oai, Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) thành phố Hà Nội tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho hơn 100 đại biểu là Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn tham gia Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH của 5 quận, huyện gồm Hà Đông, Chương Mỹ, Thanh Oai, Ứng Hòa và Mỹ Đức.

Tại lớp tập huấn, các đại biểu được nghe lãnh đạo, cán bộ NHCSXH thành phố Hà Nội giới thiệu nội dung các chương trình tín dụng chính sách đang triển khai tại NHCSXH thành phố Hà Nội; hoạt động của tổ giao dịch NHCSXH tại xã; công tác kiểm tra, giám sát tại cơ sở; công tác chỉ đạo, bình xét, phê duyệt; một số tồn tại trong công tác chỉ đạo thực hiện tín dụng chính sách tại xã. Qua đó, giúp đại biểu nắm vững nội dung các chương trình tín dụng chính sách đang triển khai trên địa bàn; vai trò, trách nhiệm của chính quyền đối với hoạt động tín dụng chính sách tại địa phương; nâng cao năng lực quản trị của các thành viên trong Ban đại diện đối với hoạt động NHCSXH tại địa bàn được phân công từ đó giúp công tác chỉ đạo triển khai hoạt động của NHCSXH, Ban đại diện NHCSXH cũng như hoạt động tín dụng chính sách xã hội ngày càng đạt hiệu quả cao hơn. 

NHCSXH đánh giá cao sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch UBND xã, thị trấn về công tác phối hợp giữa chính quyền địa phương với NHCSXH ngày càng chặt chẽ hơn. Chủ tịch UBND xã, thị trấn – thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH Huyện đã chỉ đạo Ban giảm nghèo, Trưởng thôn, Tổ tiết kiệm và vay vốn phối hợp với tổ chức chính trị nhận ủy thác trong việc thực hiện các chương trình tín dụng chính sách. Từ đó chất lượng tín dụng ngày càng được nâng cao, nợ quá hạn giảm./.

Mai Dung, Ngân hàng CSXH Mỹ Đức