văn hóa xã hội

Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch và quản lý di tích huyện Mỹ Đức năm 2017
Ngày đăng 31/07/2017 | 09:52  | View count: 273

Thực hiện kế hoạch số 1124/KH – UBND của UBND huyện Mỹ Đức về việc đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch và quản lý di tích giai đoạn 2016-2020, Sáng ngày 28/7, UBND huyện Mỹ Đức tổ chức mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch và quản lý di tích cho các học viên là chuyên viên phòng Nội vụ, phòng Văn hóa thông tin, Ban quản lý khu di tích và thắng cảnh Hương sơn, trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao; phó Chủ tịch UBND, cán bộ phụ trách văn hóa các xã, thị trấn.

Tại lớp tập huấn, các học viên được giảng viên phổ biến một số văn bản quy phạm pháp luật về công tác bảo tồn, tu bổ di tích và các chuyên đề như: khái niệm cơ bản về di tích và công tác bảo tồn di tích, những vấn đề cơ bản trong hoạt động bảo tồn di tích, nguồn gốc văn hóa của kiến trúc truyền thống Việt Nam, kỹ thuật và công nghệ bảo tồn di tích. Ngoài ra, các học viên cùng thảo luận, trao đổi và chia sẻ những vấn đề còn tồn tại, vướng mắc ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình từ đó đề xuất, kiến nghị, đưa ra giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo tồn di sản văn hóa.

Lớp tập huấn cung cấp, bổ sung kiến thức và trang bị kỹ năng cơ bản về nghiệp vu du lịch và văn hóa cho cán bộ, công chức, viên chức làm trong lĩnh vực văn hoá, du lịch, giúp cán bộ,  công chức, viên chức  thực hiện tốt công tác quản lý và bảo tồn, tu bổ di tích lịch sử văn hoá. 

Nguyễn Cường