văn hóa xã hội

Lãnh đạo Huyện ủy- HĐND- UBND huyện Mỹ Đức thăm chúc mừng cán bộ, phóng viên tổ tuyên truyền nhân kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí cách mạng
Ngày đăng 21/06/2017 | 11:08  | View count: 410

Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí cách mạng (21/6/1925 – 21/06/2017), Lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Mỹ Đức đã đến thăm, chúc mừng, động viên đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền thuộc Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Mỹ Đức.

Đ/c Bạch Liên Hương, Thành ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Mỹ Đức

chúc mừng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền thuộc Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Mỹ Đức

Các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã ghi nhận và đánh giá cao công tác tuyên tuyền của  tổ tuyên truyền trong thời gian vừa qua. Đội ngũ cán bộ phóng viên làm công tác tuyên truyền của huyện đã và đang trưởng thành về mọi mặt, luôn nhanh nhạy, kịp thời, trách nhiệm, sẵn sàng phục vụ nhiệm vụ được giao,  tuyên truyền hiệu quả  các nhiệm vụ chính trị của huyện, các cuộc vận động, các phong trào thi đua do các cấp phát động, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững chắc, góp phần đắc lực cùng các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành  thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng tại địa phương. 

Lãnh đạo UBND Huyện chúc mừng cán bộ tổ tuyên truyền  thuộc Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Mỹ Đức.

Đồng thời, các đồng chí đề nghị đội ngũ cán bộ, phóng viên của tổ tuyên truyền sẽ tiếp nối thống báo chí cách mạng, phát huy tinh thần đoàn kết, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng của người làm báo, "mắt sáng, lòng trong, bút sắc" thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, góp phần đưa các Nghị quyết của Đảng vào thực tiễn cuộc sống.

Thu An