văn hóa xã hội

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện họp giao ban thường kỳ quý I/2017
Ngày đăng 19/04/2017 | 09:29  | View count: 390

Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện vừa tổ chức phiên họp giao ban thường kỳ quý I/2017 nhằm đánh giá kết quả hoạt động Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện quý I và đề ra phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2017.

Đồng chí Nguyễn Văn Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND Huyện  Trưởng Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện chủ trì cuộc họp. Tham dư cuộc họp có 25/32 thành viên BĐD HĐQT huyện, Ban giám đốc, trưởng các Tổ chuyên môn nghiệp vụ NHCSXH huyện.

Quý I/2017, Mỹ Đức tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: Triển khai đồng bộ và kiên quyết các giải pháp thực hiện thắng lợi vụ xuân năm 2017 đúng khung thời vụ, hết diện tích; tổ chức lễ giao quân hoàn thành chỉ tiêu; tổ chức giám sát và định hướng nhân dân đón tết Đinh Dậu vui tươi, an toàn, tiết kiệm; Tổ chức và quản lí lễ hội Chùa Hương… Được sự quan tâm chỉ đạo của Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH thành phố Hà Nội, của  Huyện ủy, HĐND và UBND huyện, sự phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần tích cực vào việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội.

Đến ngày 31/3/2017, tổng nguồn vốn huy động và quản lý là 270,5 tỷ đồng tăng 13,4 tỷ đồng so với 31/2/2016. Trong đó, nguồn ngân sách huyện là 669 triệu đồng, tăng 500 triệu đồng so với 31/12/2016. Doanh số cho vay trong quý I là 33,9 tỷ đồng. Doanh số thu nợ trong quý I là 20,7 tỷ đồng. Tổng dư nợ 10 chương trình tín dụng: 269,5 tỷ đồng đạt tăng 13,3 tỷ đồng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã chỉ rõ những hạn chế, tồn tại như việc phối hợp giữa Ngân hàng CSXH với UBND các xã, thị trấn cũng như việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2017.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các đồng chí thành viên Ban đại diện, Chủ tịch UBND xã, thị trấn và các thành viên HĐQT huyện tăng cường phối hợp với Ngân hàng CSXH tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế yếu kém, đề xuất nội dung, chương trình, kế hoạch để thực hiện tốt kế hoạch nhiệm vụ quý II, năm 2017. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cơ sở theo chương trình kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2017 của Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện.. Các thành viên Ban đại diện là Chủ tịch UBND xã, thị trấn tập trung chỉ đạo đôn đốc nợ quá hạn đảm bảo kế hoạch Thành phố giao. Đồng thời, rà soát, kiện toàn đối với các tổ trung bình, yếu kém. Tích cực tham mưu cho Ban đại diện HĐQT về công tác phân bổ kế hoạch tín dụng năm 2017 và phân công các thành viên kiểm tra, giám sát các xã đã được phân công.

Tham mưu cho UBND huyện thực hiện Chỉ thị số 53-CT/HU ngày 20/5/2015 và Kế hoạch số 683/KH-UBND của UBND huyện ngày 08/7/2015 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 53-CT/HU. Trong đó, quan tâm việc bố trí nguồn vốn của Ngân sách huyện ủy thác sang Ngân hàng CSXH huyện để cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác trong huyện.

Mai Dung, Phó Giám đốc Ngân hàng CSXH Mỹ Đức