văn hóa xã hội

Xã Phúc Lâm đón nhận danh hiệu Làng văn hóa giai đoạn 2014 - 2016
Ngày đăng 03/02/2017 | 19:01  | View count: 738

Sáng ngày 02/02, 3 thôn Phúc Lâm Hạ, Phúc Lâm Trung, Phúc Lâm Thượng, xã Phúc Lâm đã long trọng tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Làng văn hóa giai đoạn 2014 - 2016 do UBND Huyện trao tặng. Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Phòng Văn hóa – Thông tin Huyện, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và đông đảo bà con nhân dân trên địa bàn.

Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, trong những năm qua nhân dân 3 thôn Phúc Lâm Hạ, Phúc Lâm Trung, Phúc Lâm Thượng, xã Phúc Lâm đã tích cực tham gia phát triển sản xuất, chăn nuôi, một số hộ làm ăn buôn bán, dịch vụ thương mại nên đời sống của bà con nhân dân không ngừng được nâng lên, tình làng nghĩa xóm được gắn bó, các tệ nạn xã hội được đẩy lùi.

Đ/c Nguyễn Trung Kiên, Phó Trưởng Phòng Văn hóa – Thông tin Huyện phát biểu tại buổi Lễ

Đến năm 2016, thu nhập bình quân đầu người trong 3 thôn đạt từ 28 đến 30 triệu đồng/ người/năm. Hàng năm, các thôn đều có trên 85% gia đình đạt tiêu chí gia đình văn hóa, 100% số hộ dân có phương tiện nghe nhìn, không còn nhà dột nát.  Ngoài ra, các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao phát triển mạnh, trong các thôn đều có câu lạc bộ bóng chuyền, bóng đá, đội văn nghệ….  Bên cạnh đó, các phong trào thể dục,thể thao và văn hóa văn nghệ thu hút đông đảo bà con nhân dân tham gia, thực hiện tốt đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, quan tâm chăm lo cho các gia đình chính sách, gia đình nghèo, vận động bà con nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và mừng thọ được chú trọng thực hiện.

Trong 3 năm qua, Chi bộ Đảng đều đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh. Các tổ chức đoàn thể không ngừng được củng cố, hoạt động có hiệu quả, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn trong xóm được giữ vững. Với những thành tích đã đạt được trong những năm qua, UBND huyện Mỹ Đức công nhận 3 thôn Phúc Lâm Hạ, Phúc Lâm Trung, Phúc Lâm Thượng, xã Phúc Lâm đạt danh hiệu làng văn hoá giai đoan 2014 - 2016, đây là vinh dự, là nguồn động viên khích lệ cán bộ và nhân dân ra sức thi đua, lao động sản xuất, phát triển kinh tế giữ vững danh hiệu làng văn hóa.

Đ/c Dương Văn Phú - Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Phúc Lâm

tặng hoa buổi lễ đón nhận danh hiệu Làng Văn hóa

Phát biểu tại buổi Lễ đón nhận danh hiệu Làng Văn hóa, đồng chí Dương Văn Phú - Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Phúc Lâm đã nhấn mạnh: Xây dựng đạt danh hiệu Làng văn hóa đã khó, nhưng việc giữ vững danh hiệu đó lại càng khó hơn. Vì vậy, toàn thể cán bộ và nhân dân 3 thôn Phúc Lâm Hạ, Phúc Lâm Trung, Phúc Lâm Thượng, xã Phúc Lâm phải xác định luôn đoàn kết một lòng, phát huy những thành tích đã đạt được, giữ vững đạt chuẩn nông thôn mới, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong xã nhà.

Thúy Huyền - Nguyễn Cường