văn hóa xã hội

Kiểm tra các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2016
Ngày đăng 23/11/2016 | 08:14  | View count: 426

Ngày 22/11, Đoàn Kiểm tra huyện Mỹ Đức đã tiến hành kiểm tra và chấm điểm xét duyệt tại 4 cơ quan, đơn vị: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, UBND xã An Phú, UBND xã Hợp Thanh và Trường Tiểu học An Tiến về công tác xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa năm 2015-2016.

Đoàn kiểm tra do ông Đỗ Hữu Hùng - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện làm trưởng đoàn; cùng với lãnh đạo Phòng Văn hóa - Thông tin, Phòng Giáo dục & Đào tạo, Trung tâm Thể dục Thể thao và Đài truyền thanh huyện là thành viên.

​Qua kiểm tra cho thấy 4 cơ quan, đơn vị trên đã triển khai thực hiện đầy đủ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Liên đoàn Lao động về phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Các cơ quan, đơn vị đã thường xuyên kiện toàn Ban Điều hành Xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa, xây dựng Quy chế hoạt động của Ban Điều hành phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị. Xây dựng Chương trình hoạt động cho năm, đăng ký thi đua, sơ kết, tổng kết đảm bảo theo hướng dẫn của các cơ quan cấp trên, tổ chức các phong trào thi đua đạt hiệu quả cao, tổ chức có hiệu quả các hoạt động xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa công sở, phong trào văn nghệ, thể dục - thể thao được duy trì thường xuyên và đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Đồng thời, xây dựng đầy đủ các Quy chế, cơ quan xanh sạch đẹp, Môi trường văn hóa lành mạnh, Tác phong lề lối làm việc khoa học, thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả, chấp hành tốt chủ chung, chính sách của Đảng, Pháp luật của nhà nước.

Đoàn Kiểm tra tại Trường Tiểu học An Tiến

Kết quả, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện đạt 98/100 điểm; UBND xã An Phú đạt 93/100 điểm; UBND xã Hợp Thanh đạt 95/100 điểm; Trường Tiểu học An Tiến đạt 97/100 điểm. Cả 4 cơ quan, đơn vị đều đạt chuẩn Cơ quan, Đơn vị văn hóa. Đoàn Kiểm tra đã đánh giá cao những kết quả mà các cơ quan, đơn vị, đã đạt được. Đồng thời, đề nghị các đơn vị tiếp tục xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, xứng với danh hiệu cơ quan văn hóa trong thời gian tới.

Lê Quí