Văn bản pháp quy

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
60/2015/TT-BGTVT Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông t số 63/2014/TT-BGTVT ngày 01/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ 02/11/2015 Bộ trưởng Đinh La Thăng
33/2015/TT-BYT Về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của Trạm y tế xã, phường, thị trấn 27/10/2015 Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến
30/2015/TT-BYT Về việc quy định việc nhập khẩu trang thiết bị y tế 12/10/2015 Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến
43/2015/TT-BTNMT Về báo cáo hiện trạng môi trường, bộ chỉ thị môi trường và quản lý số liệu quan trắc mội trường 29/09/2015 Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang
32/2015/TT-BLĐTBXH Về việc hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương đối với Đài Truyền hình Việt Nam 31/08/2015 Thứ trưởng Phạm Minh Huân
77/2015/QH13 Luật Tổ chức Chính quyền địa phương 19/06/2015 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng
01/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy định về phục vụ Lễ hội, du lịch Chùa Hương năm 2015 27/01/2015 Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Hậu
57/2013/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định trao đổi, lưu trữ, xử lý văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước Thành phố Hà Nội 17/12/2013 Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Bích Ngọc

Cấp ban hành