Văn bản pháp quy

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
16/2017/QĐ-UBND Về việc ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Hà Nội 17/04/2017 Chủ tịch Nguyễn Đức Chung
14/2017/QĐ-UBND Ban hành quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội 13/04/2017 Chủ tịch Nguyễn Đức Chung
15/2017/QĐ-UBND Ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong các cơ quan hành chính thuộc Thành phố Hà Nội 13/04/2017 Chủ tịch Nguyễn Đức Chung
14/2017/QĐ-UBND Ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội 13/04/2017 Chủ tịch Nguyễn Đức Chung
13/2017/QĐ-UBND Về việc ban hành một số quy định về đăng ký, cấp giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; đăng ký biến động về sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất cho các tổ chức trên địa bàn thành phố Hà Nội 31/03/2017 Chủ tịch Nguyễn Đức Chung
12/2017/QĐ-UBND Ban hành quy định một số nội dung về đăng ký, cấp giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài; chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao liền kề và đất nông nghiệp xen kẹt trong khu dân cư sang đất ở trên địa bàn thành phố Hà Nội 31/03/2017 Chủ tịch Nguyễn Đức Chung
11/2017/QĐ-UBND Về việc ban hành quy định một số nội dung về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội 31/03/2017 Chủ tịch Nguyễn Đức Chung
05/2017/QĐ-UBND Về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính 28/02/2017 Chủ tịch Nguyễn Đức Chung
04/2017/QĐ-UBND Ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội 24/02/2017 Chủ tịch Nguyễn Đức Chung
1414/QĐ-UBND Về việc ban hành mẫu Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội 24/02/2017 Chủ tịch Nguyễn Đức Chung
228/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do UBND Huyện ban hành đã hết hiệu lực toàn bộ 07/02/2017 Chủ tịch Nguyễn Văn Hoạt
522/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội 25/01/2017 Chủ tịch Nguyễn Đức Chung
55/2016/QĐ-UBND Về giá dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội 31/12/2016 Phó Chủ tịch Nguyễn Doãn Toản
54/2016/QĐ-UBND Ban hành giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt; giá dịch vụ vệ sinh môi trường đối với chất thải rắn công nghiệp thông thường trên địa bàn thành phố Hà Nội 31/12/2016 Phó Chủ tịch Nguyễn Doãn Toản
56/2016/QĐ-UBND Ban hành giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội 31/12/2016 Phó Chủ tịch Nguyễn Doãn Toản
57/2016/QĐ-UBND Ban hành giá dịch vụ đò, phà ngang sông trên địa bàn thành phố Hà Nội 31/12/2016 Phó Chủ tịch Nguyễn Doãn Toản
53/2016/QĐ-UBND Về việc ban hành các quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội theo quy định của Luật phí và lệ phí 28/12/2016 Phó Chủ tịch Nguyễn Doãn Toản
7059/QĐ-UBND Về việc phê duyệt giá dịch vụ đò dọc tại quần thể di tích thắng cảnh Hương Sơn 23/12/2016 Phó Chủ tịch Nguyễn Doãn Toản
6966/QĐ-UBND Về việc thành lập Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã 19/12/2016 Chủ tịch Nguyễn Đức Chung
44/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy định về tiêu chí, phương pháp tính điểm và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn thành phố Hà Nội 05/10/2016 Chủ tịch Nguyễn Đức Chung

Cấp ban hành