Văn bản pháp quy

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
32/2021/QĐ-UBND Ban hành Quy định về an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ và nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội 30/12/2021 Chu Ngọc Anh
182/NQ-HĐND Kế hoạch tổ chức các kỳ họp trong năm 2022 của HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 16/12/2021 Nguyễn Ngọc Việt
181/NQ-HĐND Thông qua vị trí, diện tích các khu đất để đấu giá quyền sử dụng đất ở và đấu giá cho thuê đất thực hiện đầu tư các dự án trên địa bàn huyện Mỹ Đức năm 2022 và các năm tiếp theo 16/12/2021 Nguyễn Ngọc Việt
180/NQ-HĐND Phân bổ phí tham quan danh lam thắng cảnh Chùa Hương giai đoạn 2022-2025 16/12/2021 Nguyễn Ngọc Việt
179/NQ-HĐND Dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp huyện, cấp xã năm 2022 16/12/2021 Nguyễn Ngọc Việt
178/NQ-HĐND Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2022 của huyện Mỹ Đức 16/12/2021 Nguyễn Ngọc Việt
177/NQ-HĐND Điều chỉnh giảm dự toán chi NSNN huyện Mỹ Đức năm 2021 16/12/2021 Nguyễn Ngọc Việt
16/2021/NQ-HĐND Về việc quy định một số nội dung và mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội 08/12/2021
132/NQ-HĐND Kế hoạch tổ chức các kỳ họp trong năm 2020 của HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 17/12/2019 Bạch Liên Hương
131/NQ-HĐND Thông qua vị trí, diện tích các khu đất trên địa bàn huyện để đấu giá quyền sử dụng đất ở năm 2020 và các năm tiếp theo 17/12/2019 Bạch Liên Hương
130/NQ-HĐND Điều chỉnh phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước huyện Mỹ Đức năm 2018 17/12/2019 Bạch Liên Hương
129/NQ-HĐND Dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp huyện, cấp xã năm 2020 17/12/2019 Bạch Liên Hương
128/NQ-HĐND Nhiệm vụ phát triển Kinh tế-Xã hội, An ninh-Quốc phòng năm 2020 huyện Mỹ Đức 17/12/2019 Bạch Liên Hương
92/NQ-HĐND Xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 17/10/2019 Bạch Liên Hương
90/NQ-HĐND Phê duyệt chủ trương đầu tư nguồn vốn và khả năng cân đối vốn, kinh phí chuẩn bị đầu tư công trình: Trường Tiểu học và THCS chất lượng cao. Địa điểm xây dựng: Thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức. 17/10/2019 Bạch Liên Hương
91/NQ-HĐND Xác nhận kế quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 17/10/2019 Bạch Liên Hương
71/NQ-HĐND Nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng cuối năm 2019 12/07/2019 Bạch Liên Hương
01/2019/QĐ-UBND Ban hành Quy trình tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh trên địa bàn huyện Mỹ Đức 13/06/2019 Đặng Văn Triều
68/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên UBND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 24/07/2018 Bạch Liên Hương
67/NQ-HĐND Về việc thông qua chương trình giám sát năm 2019 của HĐND huyện 24/07/2018 Bạch Liên Hương

Cấp ban hành