tin tức sự kiện

Doanh nghiệp và Người sử dụng lao động được vay vốn với lãi suất 0 % để trả lương và phục hồi sản xuất do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19
Ngày đăng 20/07/2021 | 17:01  | View count: 151

Ngân hàng chính sách xã hội huyện triển khai giải ngân vốn vay theo Nghị quyết số 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Doanh nghiệp và Người sử dụng lao động được vay vốn với lãi suất 0 % để trả lương và phục hồi sản xuất do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Để kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp và người sử dụng lao động được vay vốn trả lương nghỉ việc và trả lương phục hồi sản xuất theo Nghị quyết số 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, ngay khi tiếp nhận văn bản hướng dẫn của Chính phủ, của Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam và của Thành phố Hà Nội, Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã triển khai chương trình cho người sử dụng lao động được vay vốn để trả lương do ngừng việc và trả lương phục hồi sản xuất tới toàn thể các doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Cụ thể nội dung chính sách cho vay như sau:

Cho vay ngừng việc: Người sử dụng lao động được vay vốn tại NHCSXH với lãi suất 0% và không phải thực hiện biện pháp bảo đảm tiền vay để trả lương ngừng việc đối với người lao động đang tham gia BHXH bắt buộc phải ngừng việc từ 15 ngày liên tục trở lên theo quy định khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động, trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022. Người sử dụng lao động không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm đề nghị vay vốn.

Cho vay trả lương phục hồi sản xuất: Người sử dụng lao động phải tạm dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng chống dịch Covid-19 trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022, khi quay trở lại sản xuất kinh doanh. Người sử dụng lao động hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022. Có người lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia BHXH bắt buộc đến thời điểm vay vốn. Có phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất kinh doanh. Không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm đề nghị vay vốn.

Khách hàng được vay vốn một hoặc nhiều lần để trả lương ngừng việc, trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất với thời gian tối đa 03 tháng/người lao động. Mức cho vay tối đa bằng mức lương tối thiểu vùng theo Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Lãi suất cho vay 0%/năm, lãi suất nợ quá hạn 12%/năm. Thời hạn vay vốn dưới 12 tháng. Khách hàng không phải đảm bảo tiền vay. Ngân hàng chính sách xã hội cho vay trực tiếp đến người sử dụng lao động.

Ngân hàng chính sách xã hội huyện Mỹ Đức là nơi tiếp nhận hồ sơ và giải ngân vốn vay cho người sử dụng lao động bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của người sử dụng lao động. Việc giải ngân của Ngân hàng chính sách xã hội được thực hiện đến ngày 5/4/2022 hoặc khi giải ngân gần hết 7 500 tỷ đồng được nhà nước cho vay tái cấp vốn tùy theo điều kiện nào đến trước.

Các doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn để trả lương ngừng việc và phục hồi sản xuất do ảnh hưởng của dịch bệnh covid 19 có thể liên hệ với ngân hàng chính sách xã hội huyện Mỹ Đức theo số điện thoại 024. 33. 740. 915 để được hướng dẫn thủ tục hồ sơ vay vốn theo quy định.

Thu An