tin tức sự kiện

Tập huấn nghiệp vụ phòng chống tham nhũng, luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí và kê khai tài sản năm 2020
Ngày đăng 25/11/2020 | 14:00  | View count: 106

Sáng ngày 25/11, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Mỹ Đức đã tổ chức: “Hội nghị tập huấn nghiệp vụ phòng, chống tham nhũng, luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí và kê khai tài sản năm 2020” tại hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Mỹ Đức cho các lãnh đạo cơ quan, phòng ban chuyên môn của huyện, cán bộ tư pháp, phòng nội vụ, công an huyện, thanh tra huyện, đại diện lãnh đạo UBND, trưởng ban văn hóa các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Việt Hương – Phó giám đốc trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Mỹ Đức; Ông: Vũ Đình Lãm – Giảng viên khoa Nhà nước và Pháp luật – Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong cùng hơn 100 đại biểu tham dự.

Hội nghị đã được nghe Ông: Vũ Đình Lãm – Giảng viên khoa Nhà nước và Pháp luật – Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong giới thiệu các nội dung: giới thiệu về luật phòng chống tham nhũng; những giải pháp phòng, chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm và kê khai tài sản; Tình hình, kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng; Quyền, nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và công dân trong phòng, chống tham nhũng.

Công tác công tác phòng chống tham nhũng ở Việt Nam trong thời gian qua luôn được quan tâm, chỉ đạo thực hiện bằng việc đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt pháp luật về công tác phòng chống tham nhũng; thực hiện luật thực hành tiết kiệm và kê khai tài sản.  Ở Mỹ Đức để triển khai công tác phòng chống tham nhũng hiệu quả: Huyện Ủy, HĐND, UBND huyện đã chủ động chỉ đạo các phòng ban ngành chuyên môn mở lớp hướng dẫn các xã thị trấn trên địa bàn huyện triển khai hướng dẫn đến các đơn vị trực thuộc kịp thời, đúng quy định các văn bản về phòng chống tham nhũng, luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí và kê khai tài sản.

Qua Hội nghị tập huấn lần này, các học viên sẽ được trau dồi thêm kiến thức pháp luật và có sự liêm khiết trong công tác thực thi công vụ và phòng chống tham nhũng, kê khai tài sản góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng ngay tại cơ sở.

Lê Quí