tin tức sự kiện

Đại biểu HĐND thành phố Hà Nội tiếp xúc với cử tri xã Tuy Lai, huyện Mỹ Đức trước Kỳ họp thứ 18 HĐND Thành phố khóa XV
Ngày đăng 20/11/2020 | 08:36  | View count: 621

Đại biểu HĐND thành phố Hà Nội tiếp xúc với cử tri xã Tuy Lai, huyện Mỹ Đức trước Kỳ họp thứ 18 HĐND Thành phố khóa XV

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, đại biểu HĐND Thành phố Lê Minh Đức - Chánh văn phòng HĐND TP đã thông báo nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 18 HĐND thành phố Hà Nội khóa XV. Theo đó, dự kiến kỳ họp được tổ chức từ ngày 07/12 đến ngày 10/12/2020; thông qua báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2020 và kế hoạch, nhiệm vụ phát triển năm 2021 của UBND thành phố Hà Nội. Tiếp đó, đại biểu Lê Trọng Khuê - Nguyễn Chủ tịch Hội Nông dân TP báo cáo trả lời kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 15 HĐND Thành phố khóa XV.

Cũng tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Tuy Lai đã có 9 ý kiến, kiến nghị một số vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế xã hội, đời sống người dân, nhất là vấn đề: công tác quản lý đất đai, nhất là đất chuyển đổi cây trồng vật nuôi; quản lý địa giới giáp ranh với Tỉnh Hòa Bình, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công tác đảm bảo vệ sinh môi trường nhất là thu gom rác thải, nước sạch, chế độ chính sách cho cán bộ đoàn thể ở cơ sở, xây dựng nhà văn hóa để về đích nông thôn mới, kết nối các điểm tuyến xe buýt, giao thông TP về với địa phương v.v... Trước các ý kiến, kiến nghị của cử tri, tại buổi tiếp xúc, đồng chí Nguyễn Ngọc Việt - TUV - Bí thư huyện ủy đã tiếp thu, trao đổi, trả lời làm rõ một số nội dung cử tri nêu thuộc thẩm quyền của huyện.

Tại hội nghị, bà Bạch Liên Hương - TUV - GĐ Sở LĐTB&XH Thành phố Hà Nội - Chủ tịch HĐND huyện Mỹ Đức, đại diện cho Tổ đại biểu HĐND Thành phố đã tiếp thu toàn bộ các ý kiến đóng góp của cử tri huyện Xã Tuy Lai, huyện Mỹ Đức, đồng thời sẽ tổng hợp và kiến nghị với HĐND Thành phố để xem xét, giải quyết tại kỳ họp thứ 18 HĐND TP khóa XV.

Thúy Huyền – Hữu Khánh