tin tức sự kiện

Đẩy mạnh huy động tiền gửi tiết kiệm tại Ngân hàng chính sách xã hội huyện Mỹ Đức
Ngày đăng 11/11/2020 | 08:54  | View count: 724

Trong những năm qua, cùng với nhiệm vụ cho vay vốn, Phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện Mỹ Đức đã bám sát sự chỉ đạo của ngân hàng cấp trên và nhiệm vụ chính trị của huyện, tập trung đẩy mạnh công tác huy động tiền gửi tiết kiệm nhằm tạo thêm nguồn vốn cho vay bổ sung nguồn vốn vay vào các chương trình tín dụng chính sách.

Theo đồng chí Trịnh Thị Mai Dung - Phó Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội huyện Mỹ Đức cho biết: “Việc huy động vốn của NHCSXH huyện Mỹ Đức hiện nay được thực hiện qua 2 hình thức chính. Đó là huy động tiền gửi tiết kiệm qua tổ tiết kiệm vay vốn và huy động qua cộng đồng dân cư. Đến nay, toàn huyện đã có 350/350 tổ TK và VV đã thực hiện tốt việc huy động gửi tiết kiệm trong khu dân cư. Tổng số vốn huy động đạt trên 52 tỷ đồng, Trong đó, huy động tiết kiệm dân cư được 40 tỷ đồng, đạt 80% kế hoạch năm;  huy động qua các tổ TK&VV đạt trên 12 tỷ đồng. Thông qua hình thức gửi tiết kiệm, Phòng giao dịch NHCSXH huyện cũng đã có thêm nguồn lực để mở rộng chương trình tín dụng cho vay và đã giúp cho hàng nghìn lượt khách hàng thuộc hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn được tiếp cận thêm nguồn vốn vay ưu đãi, với tổng dư nợ hiện nay đạt 461 tỷ đồng.  Công tác huy động tiền gửi đã mang lại hiệu quả thiết thực, vừa tạo được ý thức tiết kiệm cho khách hàng, vừa tạo được nguồn vốn để cho vay”.

Điểm giao dịch tại Trụ sở chính Ngân hàng CSXH huyện Mỹ Đức

Công tác Huy động tiền gửi tiết kiệm đã được Phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội triển khai từ nhiều năm nay và được thực hiện ngay tại cơ sở. Mức vận động tiết kiệm tăng theo các năm. Bắt đầu từ 10 000đ/ hộ/ tháng, tăng dần lên 50.000đ/ tháng.  Bắt đầu từ tháng 11/2020, mức vận động tiết kiệm sẽ tăng lên từ 70 – 100.000 đ/ hộ/ tháng. Các tổ TK & VV sẽ căn cứ vào điều kiện của từng hộ gia đình để vận động tiết kiệm hàng tháng cho phù hợp. Các gói tiết kiệm cũng được mở rộng hơn, đa dạng hơn với nhiều hình thức, có thể gửi tiết kiệm theo tháng, theo năm và dài hơn theo sự thỏa thuận giữa khách hàng với ngân hàng chính sách xã hội huyện. Hình thức gửi tiết kiệm này được triển khai ngay tại điểm giao dịch ở các xã, thị trấn nên rất tiện lợi cho các tổ chức, cá nhân tham gia gửi tiền tiết kiệm, tiết giảm chi phí đi lại trong nhân dân. Đặc biệt, mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm của NHCSXH hiện tương đương với mức lãi suất huy động của các ngân hàng thương mại nên ngày càng thu hút nhiều người dân tham gia.

Việc huy động tiền gửi tiết kiệm theo hình thức này đã lan tỏa mạnh mẽ, từng bước hình thành ý thức tiết kiệm của người dân, tạo điều kiện thuận lợi cho tất cả các hộ dân trong huyện đều có thể thực hành tiết kiệm, kể cả những người có số tiền nhỏ cũng có thể thực hành tiết kiệm. Đây là một trong những giải pháp quan trọng để thúc đẩy công tác huy động tiền gửi tiết kiệm trong nhân dân nhằm bổ sung thêm nguồn vốn của ngân hàng. Qua đó, đã giúp cho ngân hàng có thêm nguồn vốn để giúp cho các đối tượng chính sách được tiếp cận vốn vay ở mức cao hơn, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.

Thu An