tin tức sự kiện

Khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2019
Ngày đăng 18/09/2019 | 17:39  | View count: 382

Sáng ngày 18/09/2019, tại hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Mỹ Đức, Liên đoàn Lao động huyện đã phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn trên địa bàn huyện năm 2019.

Dự và khai mạc lớp tập huấn có đồng chí Tạ Văn Dưỡng - Trưởng Ban chính sách - Pháp luật Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội; Đồng chí Đỗ Trung Hai - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Đồng chí Đặng Văn Cảnh - Trưởng Ban tuyên giáo huyện ủy cùng lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện và gần 400 đồng chí là Lãnh đạo các xã, thị trấn, Hiệu trưởng, Chủ tịch công đoàn các trường Mầm non, Tiểu học, THCS công lập trên địa bàn huyện Mỹ Đức cùng tham dự.

Đ/c Đỗ Trung Hai - Phó B í thư Thường trực Huyện ủy phát biểu tại Lớp bồi dưỡng

Khai mạc buổi tập huấn, Đồng chí Đỗ Trung Hai - Phó Bí thư Thường trực huyện ủy đã đánh giá cụ thể thực trạng việc thực hiện Quy chế dân chủ tại các trường công lập trong thời gian qua và những việc các trường cần tập trung thực hiện để nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện QCDC ở cơ sở trong thời gian tới.

Với mục đích nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức; góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; Phòng ngừa, ngăn chặn và chống các hành vi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, phiền hà, sách nhiễu.

Đ/c Tạ Văn Dưỡng truyền đạt các nội dung liên quan tại Lớp bồi dưỡng

Thông qua buổi tập huấn đồng chí Tạ Văn Dưỡng - Trưởng Ban chính sách - Pháp luật Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã truyền đạt một số nội dung về Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và Quy chế dân chủ trong cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp công lập; Các cơ sở pháp lý về thực hiện Quy chế dân chủ; Trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan trong việc Thực hiện Quy chế dân chủ; Công tác Vệ Sinh An toàn Lao động.

Qua đó, đã góp phần giúp các đồng chí Lãnh đạo các xã, thị trấn, Hiệu trưởng, Chủ tịch công đoàn các trường nắm rõ được thực trạng việc thực hiện QCDC trong các nhà trường, hiểu sâu hơn về những nội dung phải thực hiện theo nội dung Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ (trách nhiệm của người đứng đầu, quyền và trách nhiệm của CBCCVC, mối quan hệ, các quy chế, nội quy cần phải xây dựng, quy trình xây dựng các quy chế, thành lập Ban chỉ đạo và phân công nhiệm vụ thành viên; việc niêm yết công khai để CBCCVC, học sinh và cha mẹ học sinh biết,…).

Lê Quí