tin tức sự kiện

Mỹ Đức: Triển khai công tác kiểm kê đất đai năm 2019 và lập kế hoạch sử dụng đất năm 2020
Ngày đăng 13/09/2019 | 14:20  | View count: 728

Sáng ngày 13/9/2019, UBND huyện Mỹ Đức tổ chức hội ghị triển khai kế hoạch kiểm kê đất đai năm 2019 và lập kế hoạch sử dụng đất năm 2020. Về dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Hậu – UV BTV, Phó Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Trần Quốc Sinh - HUV - Phó Chủ tịch HĐND huyện, các đồng chí là lãnh đạo một số phòng ban liên quan, Bí thư, Chủ tịch và cán bộ địa chính của 22 xã, thị trấn trong toàn huyện.

Mục đích kiểm kê đất đai nhằm đánh giá chính xác thực trạng sử dụng đất đai của từng đơn vị hành chính các xã, thị trấn để làm cơ sở đánh giá tình hình quản lý đất đai trên địa bàn và đề xuất cơ chế chính sách, biện pháp để tăng cường và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nướcvề đất đai; việc lập, điều chỉnh, quản lý, thực hiện qui hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong giai đoạn 2021 – 2030. Theo kế hoạch số 1299/ KH–UBND ngày 4/9/2019 của UBND huyện thì việc kiểm kê đất đai phải đảm bảo chính xác và phải xác định đầy đủ số liệu về diện tích đất tự nhiên của các xã, thị trấn và từng loại đất theo đúng quy hoạch sử dụng đất của huyện. Các đối tượng kiểm kê đất đai gồm: diện tích các loại đất, các loại đối tượng sử dụng, đối tượng được Nhà nước giao để quản lý; tình hình quản lý và sử dụng đất của doanh nghiệp Nhà nước, các ban quản lý rừng, doanh nghiệp sản xuất nông, lâm nghiệp, các dự án xây dựng nhà ở thương mại, công trình sự nghiệp ngoài công lập, công trình công cộng có mục đích kinh doanh; đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của UBND các xã, thị trấn; đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất; diện tích đất bị sạt lở, bồi đắp; diện tích các đảo. Thời gian triển khai việc kiểm kê đất đai và bản đồ hiện trạng sử dụng đất được thực hiện từ ngày 1/8/ 2019. Số liệu kiểm kê được tính đến hết ngày 31/12/2019. UBND các xã, thị trấn hoàn thành việc kiểm kê và nọp báo cáo kết quả kiểm kê lên huyện trước ngày 16/01/2020, cấp huyện hoàn thành việc kiểm kê và nộp báo cáo lên thành phố trước ngày 1/3/2020.

UBND huyện giao cho Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tham mưu cho UBND huyện thực hiện việc kiểm kê đất đai năm 2019; hướng dẫn, hỗ trợ cho các đơn vị, địa phương thực hiện tốt việc kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất theo đúng qui định; đôn đốc, theo dõi tình hình thực hiện, kịp thời báo cáo với UBND huyện để kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh nếu có; Trung tâm phát triển quĩ đất huyện phối hợp cung cấp cho Phòng tài nguyên và Môi trường kết quả đấu giá quyền sử dụng đất đối với các dự án đã có quyết định thu hồi; BQL dự án cung cấp cho Phòng tài nguyên – Môi trường số liệu bản đồ các dự án do Ban đại diện chủ đầu tư trong giai đoạn từ năm 2015 đến nay; Các đơn vị, phòng ban liên quan phối hợp cung cấp tài liệu phục vụ công tác kiểm kê đất đai liên quan đến lĩnh vực mình quản lý; Ban quản lý rừng đặc dụng Hương Sơn chủ động cập nhật số liệu về diễn biến đất rừng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất lâm nghiệp. Cũng tại hội nghị này, UBND huyện yêu cầu các đơn vị tư vấn thực hiện tốt việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng trên địa bàn các xã, thị trấn.

Đ/c Nguyễn Văn Hậu -  UV BTV - Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hậu - UV BTV - Phó Chủ tịch UBND huyện nhất mạnh: “Việc kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 là một nhiệm vụ quan trọng, gắn liền với phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương. Đồng chí yêu cầu các ngành chức năng, địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công, tập trung phối hợp chặt chẽ nhằm đảo bảo chất lượng và thời gian hoàn thành theo quy định; các xã, thị trấn phải nghiêm túc thực hiện các chỉ thị, kế hoạch của cấp trên, kiểm kê và lập kế hoạch quản lý đất đai để cơ sở quan trọng để huyện và các xã, thị trấn xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội trong những năm tiếp theo. Cụ thể, hoàn thành việc kiểm kê đất đai, xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất và báo cáo tình hình sử dụng đất, biến động sử dụng đất theo đúng tiến độ, đảm bảo chính xác.

Thu An – Hữu Khánh