tin tức sự kiện

Mỹ Đức tuyên truyền công tác Thông tin đối ngoại năm 2019
Ngày đăng 10/09/2019 | 14:10  | View count: 488

Sáng ngày 10/09, huyện Uỷ Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị Tuyên truyền công tác Thông tin đối ngoại năm 2019. Cho gần 200 đồng chí làm công tác báo cáo viên cấp huyện; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, các đồng chí là báo cáo viên Đảng ủy các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quán Phú, nguyên Trưởng phòng Báo cáo viên, Trung tâm Thông tin công tác Tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương đã trình bày thông tin đối ngoại của Đảng và Nhà nước; thông báo tình hình thế giới nổi bật từ đầu năm 2019 đến nay; Cuộc chiến thương mại Mỹ Trung, quan hệ Việt Nam - Trung Quốc và tình hình Biển Đông thời gian gần đây, công tác đấu tranh khẳng định và bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam;... Theo đó, nhiều chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thành tựu đổi mới của đất nước; hình ảnh về đất nước, văn hóa, con người Việt Nam;. Ngoài ra, công tác cung cấp, cập nhật thông tin, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, quan điểm sai trái của các thế lực phản động... Như vậy, chính sách đối ngoại nhất quán của Việt Nam đó là “Việt Nam sẵn sàng là bạn của tất cả các nước trong cộng đồng quốc tế, phấn đấu vì hòa bình, độc lập và phát triển”.

Thông qua Hội nghị, các đồng chí làm công tác báo cáo viên của huyện, và các đồng chí làm công tác báo viên trực thuộc Đảng ủy các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã được cung cấp những kiến thức cơ bản về thông tin đối ngoại, từ đó từng bước nâng cao trách nhiệm, kỹ năng tổ chức thực hiện công tác thông tin đối ngoại tại cơ sở, hạn chế những thông tin sai lệch, góp phần làm tốt công tác thông tin đối ngoại trong tình hình hiện nay. 

Văn Mạnh