tin tức sự kiện

Hội LHPN huyện Mỹ Đức kiểm tra hoạt động ủy thác vốn vay do hội quản lý
Ngày đăng 16/08/2019 | 17:40  | View count: 331

Trong hai ngày 14/8 và 16/8/2019, Hội liên hiệp phụ nữ huyện Mỹ Đức đã phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội huyện tiến hành kiểm tra giám sát hoạt động ủy thác vốn vay tại các cơ sở hội phụ nữ, các tổ tiết kiệm và vay vốn của 8 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Mỹ Đức.

Trong 2 ngày, Đoàn công tác liên ngành đã tiến hành kiểm tra, giám sát hoạt động nhận ủy thác vốn vay tại 8 cơ sở hội phụ nữ gồm các xã Hùng Tiến, Đồng Tâm, Tuy Lai, Phúc Lâm, Bột Xuyên, Đại Nghĩa, Hợp Thanh, An Tiến. Hiện 8 đơn vị này đang quản lý trên 136 tỷ đồng. Bình quân mỗi đơn vị khoảng trên dưới 17 tỷ đồng, giúp đỡ cho hàng nghìn hộ, hội viên phụ nữ vay vốn để phát triển kinh tế. Nội dung kiểm đợt này tra tập trung vào công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện các văn bản đã ký kết về vay vốn hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác; việc thực hiện qui chế vay vốn; Kiểm tra kết quả bình xét hộ vay và ghi chép các biểu mẫu theo qui định; công tác giúp đỡ hội viên nghèo, cận nghèo có địa chỉ vươn lên thoát nghèo; kiểm tra hoạt động lồng ghép của hội đối với hoạt động vay vốn; kiểm tra kết quả sử dụng nguồn vốn vay tại các hộ gia định để đánh giá mức độ thực hiện hiệu quả nguồn vốn vay ủy thác. Ngoài ra, Hội còn tham gia giám sát và đôn đốc các cơ sở hội và các tổ TK&VV thực hiện đúng nhiệm vụ theo hợp đồng ủy nhiệm đã ký kết giữa NHCSXH và tổ trưởng tổ TK&VV. Kết quả kiểm tra cho thấy, các cơ sở hội đều làm tốt công tác nhận ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn, huy động tiền gửi tiết kiệm tại tổ tiết kiệm và vay vốn, tiết kiệm dân cư tại điểm giao dịch của Ngân hàng CSXH, thực hiện đúng quy trình vay vốn. Công tác quản lý nguồn vốn được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng đối tượng được thụ hưởng. việc thu nợ, thu lãi đúng kế hoạch không để phát sinh nợ quá hạn. Các hộ vay vốn đều  sử dụng vốn vay đúng mục đích, phát huy được hiệu quả vốn vay và vươn lên thoát nghèo bền vững. Tuy nhiên qua kiểm tra thực tế hộ vay thì có nhiều hộ vay vốn về chăn nuôi lợn nái đều đề nghị ngân hàng xem xét giãn nợ cho hộ để hộ có thời gian khôi phục chăn nuôi vì do dịch tả lợn Châu Phi thời gian vừa qua.

Thu An